Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos CARITAS jaunųjų savanorių seminaras (2007 12 01-02)

2007 m. gruodžio 1 – 2 d. Kaišiadorių vyskupijos CARITAS kartu su VD Universiteto socialinio darbo II kurso magistrantais organizavo seminarą “Savanorių grupės veiklos vystymas bendruomenėje” jauniesiems CARITAS savanoriams. Seminaras vyko Aukštadvaryje, buvusiame dominikonų vienuolyno pastate.

Jaunųjų savanorių grupė susibūrė prieš 5 metus Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje. Savo veiklos pradžioje savanoriai dirbo su senais žmonėmis, o vėliau įsitraukė į CARITAS vykdomą programą “Vaiko orumo išsaugojimas”, kurioje darbuojasi iki šiolei.

Seminaro tikslas - padėti savanorių grupei tobulinti komandinio darbo bendruomenėje įgūdžius, dirbant su rizikos grupės vaikais.

Tarpusavyje tiek savanorių, tiek seminaro vedėjų grupė galėjo geriau pažinti save bei kitus per aktyvius darbo metodus, t.y. sužinoti daugiau apie grupės narius, suvokti grupės vystimosi etapus, juos atpažinti, atrasti metodus ir būdus, kaip spręsti sudėtingas situacijas, kaip pagelbėti sprendžiant konfliktus tiek grupės viduje, tiek su tiksline grupe. Buvo keičiamasi ne tik teorine patirtimi, bet ir praktine: patirta iš gyvenimo, konkrečių situacijų.

Seminaro metu panaudoti metodai yra naudingi seminaro dalyviams kaip būdas tobulinti savo kvalifikaciją, taip pat kaip galimybė panaudoti metodus savo darbe, pasidalinti su jais bendruomenėje. Nauja seminaro forma ir metodai tikslinei grupei buvo naudingi: tai padėjo jiems giliau pažvelgti į save kaip į grupę, į jos formavimąsi. Suteikė galimybę pradėti giliau matyti, nuolat įsivertinti savo neformalų ugdymo ir ugdymosi procesą. Seminaro metu vyravo draugiška atmosfera: tai padėjo grupėms (seminaro vedėjų ir savanorių) bendradarbiauti, mokytis kartu. Savanoriai nuoširdžiai džiaugėsi atlikę grupės formavimo užduotis, ir tai jiems padėjo pamatyti jų kaip grupės stiprybę.

Šeštadienio vakare Aukštadvario šv. Dominiko (rektorato) koplyčioje Kaišiadorių vyskupijos CARITAS direktorius kun. Rimvydas Jurkevičius aukojo Mišias seminaro dalyviams; kunigas homilijos metu pasidžiaugė jaunimu, kad jie susirinko prasmingam tikslui – deramai pradėti Adventą, sukaupti žinių ieškant būdų pagelbėti artimui, ypač tiems, kuriems jų pagalba labai reikalinga.

Seminaro pabaigoje savanoriams buvo įteikti pažymėjimai. Abi grupės pasidžiaugė nauja tarpusavio pažintimi ir nusprendė toliau palaikyti ryšius - bendradarbiauti.

Kaišiadorių vyskupijos CARITAS (ses. Vincenta)

« atgal