Naujienos

Jaunimo adventinis susibūrimas Kaišiadoryse (2007 12 01-02)

2007 m. gruodžio 1-2 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras Kaišiadoryse organizavo adventinį renginį “Šviesos keliu”, skirtą vyskupijos parapijų jaunimui. Jaunimas iš Bagaslaviškio, Daugų, Elektrėnų, Gegužinės Kaišiadorių, Palomenės, Širvintų Vievio, Žaslių ir Žiežmarių parapijų susibūrė giliau pažvelgti į advento prasmę, pasiruošti praleisti šį laiką atvira širdimi priimti Jėzų...

Renginio pradžioje Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis sveikino susirinkusį jaunimą ir drąsino ieškoti tikrosios tiesos kelio, o jį atradus išlikti ištikimam ir eiti juo – Jėzaus keliu... Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro dvasios vadovas kun. A. Akelaitis (Kaišiadorys) drauge su jaunimu žvelgė į advento prasmę ir ragino atverti širdį Jėzui, kuris nori būti mūsų gyvenimo dalimi...

Po pietų vyko susikaupimas; jaunimas žvelgė į savo širdį, kas teikia jų gyvenime tikrąjį džiaugsmą, kokie “akmenys” slegia, o kas yra įvyniojama tik į blizgų popierių... Gilinosi į S. Koeder skaidrę “Aušrinė žvaigždė”, kurioje atsispindi žmonės, ieškantys gimusio Jėzaus, bei kur tuo metu kreipiamas jų žvilgsnis...

Vėliau Kaišiadorių katedroje vyko Švenčiausiojo sakramento adoracija, šlovinimas, buvo einama išpažinties. Vakare jaunimas grupelėse dalijosi mintimis apie jų šeimose advento laikotarpiu puoselėjimas tradicijas; buvo gilinamasi į simbolius, susijusius su advento laikotarpiu, jų prasmę. Po to jaunimas grupelėse diskutavo, ką jie grįžę namo galėtų savo bendraamžiams pasakyti apie adventą, kartu darė advento kalendorių, atskiras advento dienas paženklindami ištraukomis iš Šv. Rašto ir žmonių liudijimais…

Sekmadienio ankstų rytą jaunimas dalyvavo Rarotų Mišiose; renginio pabaigoje kiekvienas šio susibūrimo dalyvis padarė po keletą pasiryžimų, ką jie galėtų savo aplinkoje advento laikotarpiu prasmingo nuveikti. Po to – apibendrinimas, bendros nuotraukos ir atsisveikinimas; jie iškeliavo į savo parapijas skleisti įgytas žinias, susikaupimą…

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal