Naujienos

Naujoji Liturginio maldyno laida (2007 11)

Lietuvos Vyskupų Konferencija šių metų lapkričio mėnesį išleido penktąją pataisytą ir atnaujintą „Liturginio maldyno“ laidą. Maldyną galima įsigyti knygynuose, taip pat Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre. Maldyną leido ir platina leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ (UAB), žr. http://www.katalikuleidiniai.lt/.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal