Naujienos

Diakonu įšventintas Ąžuolas Miliauskas (2004 01 24)

Š.m. sausio 24 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas TUNAITIS įšventino diakonu Kaišiadorių vyskupijai Ąžuolą MILIAUSKĄ (g. 1971 m.), šios seminarijos VI kurso auklėtinį.

Diakonas Ąžuolas Miliauskas iki šių mokslo metu pabaigos tęs studijas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal