Naujienos

Dėl paramos Naujamiesčio parapijai (2007 08 20)

Šių metų rugpjūčio 16 d. gaisrui nuniokojus Naujamiesčio parapijos bažnyčią (Panevėžio vyskupija), Kaišiadorių vyskupas nurodo parapijų klebonams šių metų rugsėjo mėnesį visose Kaišiadorių vyskupijos parapijų bažnyčiose surengti rinkliavą, skirtą Naujamiesčio parapijos bažnyčios atstatymo darbams bei iš anksto dėkoja tikintiesiems prisidėsiantiems prie šios rinkliavos - paramos.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal