Naujienos

Kunigo dr. G. Nachtwei ir jo draugų viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje (2007 07 31 – 08 03)

2007 m. liepos 31 – rugpjūčio 3 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre lankėsi vienuolikos jaunuolių grupė iš Vokietijos, Magdeburgo vyskupijos Dessau parapijos, vadovaujama kunigo dr. Gerhardo Nachtwei ir pedagogės ponios Elkės Meyer. Ponia Elkė, padedama jaunuolių, pateikė dviejų dienų programą - seminarą tikybos mokytojams, o kun. G. Nachtwei vadovavo visos grupės darbui ir religinio ugdymo programai vaikams, šįkart skirtai draugystės Šv. Rašte temai.

Ši puiki grupė, vadovaujama kun. dr. G. Narchtwei, iš Magdeburgo į Kaišiadoris atvyksta jau penkioliktą kartą – tiek metų tęsiasi dviejų vyskupijų bendradarbiavimas. Kaip sakė Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė Rita Petkevičiūtė, iš vokiečių galima pasimokyti kur kas daugiau, negu jie perteikia pagal numatytą mokymo programą. „ Svečiai užkrečia tokiu nuoširdumu, rodo tokius atsidavimo ir aukojimosi pavyzdžius, kad ir pilkiausia diena iškart prašviesėja“, - sakė tikybos mokytoja iš Žaslių, KC bendradarbė Vidutė Bartytė.

Reikėtų pažymėti, kad mokymo programa buvo suderinta su Kaišiadorių švietimo ir kultūros paslaugų centru, todėl išklausę seminarą tikybos mokytojai gavo šio centro patvirtintus kvalifikacijos pažymėjimus. Tokie pažymėjimai įteikti 25 tikybos mokytojams iš Kaišiadorių dekanato ir kitų vyskupijos parapijų – Jiezno, Merkinės, Molėtų...

Į programą - stovyklėlę vaikams sugužėjo apie 60 mažųjų iš įvairų vyskupijos parapijų. Žaidimais ir vaizdinėmis priemonėmis praturtintoje programoje, kurios tema „Jokūbas ir Ezavas: Dievo ir brolių istorija“, jie mokėsi pažinti ir pamilti Šventąjį Raštą – Dievo laišką žmonėms.

Ir mokytojams, ir vaikams skirtos programos baigėsi šv. Mišiomis, kurių metu homilijas sekė kun. dr. G. Nachtwei. Tie, kurie jau ne pirmą kartą dalyvauja šiame tradiciniame Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro renginyje, žino, jog Eucharistijos šventimas – ne tik renginio pabaiga, bet ir jo kulminacija. Tikėtina, kad bendros maldos ir šlovinimo paliestos širdys iš tiesų atpažino ir priėmė visa, ką Viešpats kiekvienam davė per šias mokymosi, draugavimo, žaidimo ir dalinimosi dienas.

- “Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę pabūti su jumis,- sakė atsisveikindamas su kaišiadoriečiais kun. dr. G. Nachtwei. – Visuose tuose gražiuose renginiuose gražiausi buvote jūs patys, todėl labai džiaugsimės, kai pasimatysime dar kartą. Nesvarbu - Kaišiadoryse ar Magdeburge”.

Be abejonės, visi programos dalyviai – suaugę ir maži – su nuoširdžiu dėkingumu galėtų pasakyti tą patį: visi tikrai lauks naujų susitikimų ir lydės vieni kitus malda.

Kaišiadorių vyskupijos KC

« atgal