Naujienos

Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje (2007 07 22)

2007 m. liepos 22 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis įšventino kunigu Kaišiadorių vyskupijos diakoną Algirdą Akelaitį, gim. 1977 m.

Naujasis kunigas studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir įgijo teologijos bakalauro bei religijos mokslų magistro laipsnius; diakonu įšventintas šių metų sausio 20 d.

Kunigas Algirdas Akelaitis paskirtas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos vikaru.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal