Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2007 06 29)

Kunigas Algimantas Gaidukevičius paskirtas Onuškio parapijos klebonu ir Vytautavos parapijos administratoriumi; reziduos Onuškyje.

Kunigas Petras Linkevičius, garbės kanauninkas, paskirtas Darsūniškio parapijos administratoriumi.

Kunigas jubil. Ignas Kavaliauskas paskirtas Onuškio parapijos altaristu.

Kunigas Povilas Tekorius paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kunigas Donatas Šukys atleistas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir iškardinuotas iš Kaišiadorių vyskupijos.

Diakonas Algirdas Akelaitis paskirtas liturginei praktikai ir diakono tarnystei į Kaišiadorių parapiją.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal