Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kurijos kreipimasis į vyskupijos tikinčiuosius šv. Teresės relikvijas išlydėjus (2007 07 02)

Brangūs Kaišiadorių vyskupijos tikintieji,

Šių metų birželio 27-30 dienomis Kaišiadorių vyskupiją aplankė šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos. Džiugu pažymėti, kad relikvijų apsilankymas parapijose buvo palydėtas gausaus tikinčiųjų būrio, o šv. Teresės asmuo bendrai veiklai apjungė visuomenines organizacijas bei valstybines institucijas. Esame labai dėkingi visiems, prisidėjusiems prie relikvijų sutikimo malda, auka ar tarnyste parapijoje. Ypač dėkojame kunigams, aktyviai įsijungusiems į šv. Teresėlės relikvijų kelionės programą. Kaip žinoma iš kitų kraštų patirties, šv. Teresėlės relikvijų apsilankymas yra palydimas gausaus malonių lietaus. Jei Jūs per šv. Teresėlės užtarimą patyrėte kokią nors malonę (o gal net stebuklą!?), išgyvenote dvasinį paskatinimą aktyviau įsijungti į parapijos veiklą, ar patyrėte vidinį akstiną tvirčiau tikėti, norėtume Jūsų paprašyti, raštu apie tai išdėstyti ir per savo parapijų klebonus arba tiesiogiai perduoti šiuos liudijimus į Kaišiadorių vyskupijos kuriją.

Šiuose liudijimuose derėtų nurodyti vardą, pavardę bei adresą, arba pateikti juos anonimiškai. Iš anksto dėkojame.

Pastaba. Parapijų, kuriose lankėsi šv. Teresėlės relikvijos, klebonus prašome perskaityti šį kreipimasi tikintiesiems bažnyčioje.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius

« atgal