Naujienos

Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos „Dvasia, nuženk ir visa pakeisk!“ (2007 05 25-26)

„Viskas buvo daug gražiau nei tikėtasi“. Taip būtų galima labai trumpai apibudinti šių metų gegužės 25-26 dienomis, Sekminių išvakarėse, Kaišiadoryse vykusias ir jau tradicija tapusias šio dekanato jaunimo dienas „Dvasia, nuženk ir visa pakeisk!“. Nors organizacinis rūpestis, ypač šio renginio vadovams, užgožė šventinę nuotaiką, tačiau jaunų žmonių džiaugsmingi veidai atskleidė, jog šv. Dvasia sklando tarp mūsų ir keičia žmonių gyvenimus.

Šiuolaikinėje visuomenėje ypatingai jaunam žmogui stinga drąsos liudyti savo tikėjimą, todėl dekanato jaunimo dienos buvo ir lieka puiki galimybė jauniems žmonėms išgyventi tikėjimą bendrystėje ir taip jį stiprinti. Šiuo atveju svarbu pastebėti, jog visais atvejai būtina remti jaunimo iniciatyvas, skatinančias pažinti tikėjimo grožį, atvirumą ir troškimą labiau įsilieti į visuomenės gyvenimą kaip tikinčiam žmogui...

Gegužės 25 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre susibūręs jaunimas buvo paragintas būti atvirais šv. Dvasios veikimui ir priimti jos dovanas. Naktinės Švč. Sakramento adoracijos metu įvairių parapijų jaunimas - Kaišiadorių, Žiežmarių, Žaslių, Paparčių, Palomenės, Gegužinės, Vilūnų ir kt. - atviromis akimis ir širdimis garbino Dievą, pasilikusį Duonoje...

Gegužės 26 d., ryte, šv. Mišias celebravo ir pamokslą jaunimui pasakė J. E. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.

Teminio užsiėmimo metu br. Astijus iš Vilniaus liudijo šv. Dvasios veikimą, perkeičiantį žmonių gyvenimus. Vėliau šis mokymas buvo pagilintas ir išgyventas diskusijoje, pasidalinime, kūrybinėje veikloje: šv. Dvasios simbolikos kūrimas naudojant veltinio vėlimo techniką, gyvybės medžio kūrimas iš gėlių, Dvasios išreiškimas judesiu, Dvasios „balandžių“ karpiniai...

Jaunimo dienos baigtos šlovinimu – krikščioniškos muzikos koncertu, kurį vedė pranciškoniško jaunimo grupė ICHTHUS iš Vilniaus.

Dalyviai džiaugėsi tarpusavio bendryste ir bendryste su Dievu bei vieni kitiems žadėjo susitikti Lietuvos jaunimo dienose.

Su padėka visiems rėmusiems ir organizavusiems Kaišiadorių dekanato jaunimo dienas, kun. Rimvydas Jurkevičius, Kaišiadorių dekanas.

« atgal