Naujienos

Alina Pavasarytė, „Pakeliui į ateitininkiją… Norime!” (2007 05 16)

Paprastai rugsėjo mėnesį – mokslo metų pradžioje mokykloje kuriami būreliai, klubai, į juos kviečiami mokiniai. Praeitų metų rugsėjis taip pat buvo pradžia ir Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos ateitininkų kuopos veiklai. Šios mokyklos mokiniams, kuriems jau anksčiau buvo tekę susidurti su šios katalikiškos jaunimo organizacijos veikla, tai buvo džiugi žinia – tai reiškė, kad patys galėsime aktyviai įsitraukti į ateitininkijos veiklą.

Tokia buvo pradžia. O ši, kaip žinia, visuomet sunkiausia. Rinkdavomės kartą per savaitę, iš pradžių susitikimų tikslas buvo mokytis bendrauti tarpusavyje, geriau pažinti komandos narius, o vėliau ir gilinti žinias apie ateitininkų organizaciją, jos ideologiją ir praktinę veiklą.

Didžiulę pagalbą mums suteikė šių metų kovo 24 d. į Kaišiadorių A. Brazausko vidurinę mokyklą atvykę Ateitininkų Federacijos atstovai – Moksleivių Ateitininkų Sąjungos pirmininkas Artūras Stambrauskas, Ateitininkų Federacijos generalinė sekretorė Laimutė Truskauskaitė ir buvusi ateitininkė studentė Emilija. Mums, mokiniams, įdomiausia buvo klausytis bendraamžių ateitininkų – kauniečių Jono ir Marijos - pasakojimų. Pusdienį trukusio seminaro metu susipažinome su ateitininkų istorija, ideologija. Netruko atsirasti ir praktinės veiklos – seminaro metu buvome pakviesti į tradicinį ateitininkų renginį – Moksleivių Ateitininkų Pavasario Akademiją. O juo labiau sudomino akademijos tema – „Apie meilę, kuri nesibaigia...“

Taigi šeši mokyklos mokiniai parašėme rašinius, kurių reikėjo, norint patekti į akademiją, ir balandžio 12 d., ryte, išvykome į Šiaulius. Kadangi visi važiavome pirmą kartą, nė nežinojome, ko tikėtis. Nuvykę buvome maloniai nustebinti, nes ten susitikome tiek daug draugiškų jaunų žmonių, ateitininkų, ir jiems prijaučiančio jaunimo. Netrukome su visais rasti bendrą kalbą. Gyvenome Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir keturias dienas kartu gyvendami, valgydami, miegodami, melsdamiesi jautėmės pilnaverčiais darnios bendruomenės nariais.

Dienomis klausėmės paskaitų apie Tiesą, Laisvę, Ištikimybę, Meilę, diskutavome, dalyvavome šv. Mišiose, vakaro programose vaidinome, šokome, kūrėme, klausėmės, dainavome, grojome, gerėjomės kitais... Šios keturios dienos buvo ypatingos, nes iš kasdienės aplinkos patekę į ateitininkų ratą, pamatėme, kad Lietuvoje yra daug jaunų žmonių, kurie nebijo kartu melstis, skleisti tikėjimą aplink save ir gyventi vadovaudamiesi katalikiškais principais.

Iš akademijos grįžome su nemažu žinių bagažu: konkrečiai susipažinome su veikla, ateitininkų pareigomis, ideologija ne iš knygų, o iš pačių ateitininkų lūpų. Ir suprasdami, kad ši organizacija vienija rimtus, veiklius katalikus moksleivius, norinčius užaugti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime, esame pasiryžę įsipareigoti ir laukiame, kol galėsime oficialiai tapti jos nariais – duoti Įžodį.

Alina Pavasarytė (9c kl.), Kaišiadorys

« atgal