Naujienos

Kun. R.Šalčiūnas šventė kunigystės 50-čio jubiliejinę sukaktį (2007 04 22)

Šių metų balandžio 22- ąją kunigas Romualdas Šalčiūnas, Vievio šv. Onos parapijos altaristas, šventė jubiliejinę 50 metų kunigystės sukaktį. Šia proga Vievio parapijos bažnyčioje padėkos Mišias kartus su jubiliatu celebravo Kaišiadorių vyskupas J.Matulaitis ir vyskupo generalvikaras kun. dr. A.Jurevičius.

Apie kunigo R.Šalčiūno nueitą gyvenimo kelią prašome skaityti www.bernardinai.lt svetainėje,
Kun. Romualdas Šalčiūnas. Dievas yra Meilė.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal