Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl Nedzingės bažnyčios vargonų išgriovimo (2007 04 20)

2007-04-20 dienraščiui „Lietuvos Rytas“ paskelbus apie Nedzingės Švč. Trejybės parapijos bažnyčios vargonų sunaikinimą, Kaišiadorių vyskupijos kurija pareiškia, kad išgriauti neveikiančius Nedzingės parapijos bažnyčios vargonus vietos Ordinaras – vyskupas nėra leidęs. Taip pat Vyskupijos kurijai oficialiai niekas nėra pranešęs, kad šie vargonai yra įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registro statinių puošybos ir įrangos sąrašą.

Kaišiadorių vyskupijos parapijose norint vykdyti statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbus parapijos klebonas (ir administratorius) privalo pateikti vietos Ordinarui raštišką prašymą, kuriame nurodoma: objekto pavadinimas ir darbų pobūdis (kas konkrečiai bus daroma), iš kur gaunamos lėšos, kas vykdys darbus, išlaidų suma ir projektas (http://kaisiadorys.lcn.lt/doc/forma). Tik gavęs raštišką Ordinaro leidimą klebonas (ir administratorius) gali vykdyti numatytą projektą. Jokio prašymo Ordinarui dėl vargonų statymo ar rekonstrukcijos darbų Nedzingės parapijos administratorius nėra pateikęs.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal