Naujienos

Marytei Bagdonienei įteiktas kryžiaus ženklas „Už Bažnyčią ir Popiežių“ (2007 01 28)

Šių metų sausio 28 d. Kaišiadoryse įvyko Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro organizuotas renginys – šeimų susitikimas. Šia proga po šv. Mišių vietos vyskupas įteikė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro ilgametei vadovei gyd. Marytei Bagdonienei popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklą „Už Bažnyčią ir Popiežių“, jai suteiktą Apaštalų Sosto. Toks apdovanojimas Kaišiadorių vyskupijoje teikiamas pirmą kartą. Jį 1888 m. yra įsteigęs popiežius Leonas XIII. Apdovanojimą sudaro šios regalijos: kryžiaus ženklas, ženkliukas ir liudijimo raštas.

Apdovanojimo liudijimo rašto vertimas į lietuvių kalbą: „Popiežius Bnediktas XVI nutarė iškilaus kryžiaus ženklą "Už Bažnyčią ir Popiežių", įsteigtą visų pirma už reikšmingą darbą bei už nepaprastą stropumą, pon. Matytei Bagdonienei suteikti, kartu su teise, šiuo apdovanojimu pasipuošti. Vatikanas, lapkričio 15 d., 2006 m.“

Pon. Marytė Bagdonienė yra praktikuojanti katalikė, viena aktyviausių Kaišiadorių parapijos narių, baigusi Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, dirba gydytoja Kaišiadoryse. Ištekėjus, katalikiškai išauklėjusi 4 vaikų šeimą. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, nuo 1989 iki 1996 metų aktyviai darbavosi naujai įkurtame Kaišiadorių vyskupijos Caritas centre (tai pastoracinis centras, inicijuojantis ir koordinuojantis socialinę Bažnyčios veiklą vyskupijoje). Buvo šio centro vedėja. Šiame darbe ji įdėjo daug pastangų ir triūso: prisidėjo prie šio centro kūrimo darbų, kūrė įvairius socialinio pobūdžio projektus ir jiems vadovavo, organizavo konferencijas, seminarus, Caritas savanorių dvasinio ugdymo programas.

Nuo 1996 m. pon. Marytė Bagdonienė vadovauja Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centrui (tai pastoracinis centras, inicijuojantis ir koordinuojantis parengimo Santuokos sakramentui, kitas krikščioniškai šeimai skirtas, programas vyskupijoje). Šiame darbe ji įdėjo daug pastangų ir triūso: prisidėjo prie šio centro kūrimo darbų, organizuoja konferencijas, seminarus, Šeimos centro savanorių dvasinio ugdymo programas, kuruoja vyskupijoje veikiančių Šeimos centro padalinių veiklą.

Simboliška, tačiau apdovanojimo paskyrimas pon. Marytei Bagdonienei sutapo su Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio sukaktimi, kurią vyskupija minėjo praeitais metais.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal