Naujienos

Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties 80-ųjų metinių sukaktis (2007 m.)

2007 m. sausio 27 d. sukanka 80 metų nuo Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui. Šiais metais, vasarą, minėsime ir kitą sukaktį – 20 metų nuo beatifikacijos – paskelbimo palaimintuoju.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmių metu Šventasis Tėvas Jonas Paulius II priminė, jog „šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų kelią...“. Šiais, Palaimintojo sukakčių metais, turime vėl išgirsti šį raginimą ir su ypatingu dėmesiu iš naujo įsižiūrėti į Jurgio Matulaičio pavyzdį, su didesniu pasitikėjimu melsti Jo užtarimo sau, savo Tėvynei ir Bažnyčiai.

Šiandien gyvename pasaulyje, užtvindytame informacijos gausa, nuomonių įvairove, galimybių apstumu. Todėl mums ypač reikia vadovo, kuris rodytų patikimą kelią, mokytų visuomet gėrio ieškoti ir jį rinktis. Dėkokime Dievui, kad, iš Jo begalinio dosnumo, turime tokį kelrodį – Palaimintąjį Arkivyskupą Jurgį – ir melskime malonės, kad Jis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju.

Šia proga sausio 28 d. (sekmadienį), minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties sukaktį, visi Kaišiadorių vyskupijos tikintieji pasimelskime prašydami, kad Palaimintasis Jurgis būtų greičiau paskelbtas šventuoju, melskime Jo užtarimo.

Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis

Apie renginius, skirtus Pal. J. Matulaičio mirties sukakčiai paminėti, žr.: http://www.katalikai.lt/

« atgal