Naujienos

Susitelkimo savaitgalis Kaišiadorių vyskupijos parapijų aktyviesiems „Žmonės pagal Dievo širdį“ (2006 12 09-10)

2006 m. gruodžio 9-10 dienomis Aukštadvaryje, buvusiame šv. Dominiko vienuolyne, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro kvietimu, susibūrė grupelė aktyvių parapijiečių iš Aukštadvario, Darsūniškio, Kaišiadorių, Merkinės ir Stakliškių parapijų.

Advento ir gavėnios susitelkimo savaitgaliai parapijų aktyviesiems Kaišiadorių vyskupijoje jau tampa tradicija. Nors paprastai į juos susirenka nedidelis būrelis trokštančių praleisti šiek tiek laiko tyloje ir susikaupime, tačiau jaučiama, kad šie bendros maldos momentai laibai svarbūs visai vyskupijos Katechetikos centro veiklai.

Susitelkimo savaitgalio tema šiais metais – „Žmonės pagal Dievo širdį“. Visas savaitgalis – kvietimas į tikėjimo kelionę su Palaimintuoju Arkivyskupu Jurgiu, kurio 80-ąsias mirties metines ir 20 metų nuo paskelbimo palaimintuoju minėsime ateinančiais, 2007 metais. Savaitgalio programą sudarė keturi maldos žingsniai. Pirmasis žingsnis – „Pažintis su rekolekcijų vadovu“ – prasidėjo Palaimintojo biografijos pristatymu vaizdais ir pakvietė dalyvius įsižiūrėti į šią asmenybę, svarbiausios jo gyvenimo momentus, būdo bruožus. Šis žingsnis baigėsi tylos ir asmeninės maldos laiku, kuris buvo skirtas įsiklausyti į save ir atpažinti tą malonę, kurios kiekvienas ypatingai melstų per visą savaitgalį. Tolimesni maldos žingsniai – meditacija „mano gyvenimo prioritetai“, konferencija „Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai“ – vedė gilyn į savęs ir Dievo valios kiekvienam iš mūsų pažinimą, o keliauti šią kelionę padėjo Palaimintojo Jurgio mintys, jo pavyzdys. Pirmąją susitelkimo dieną vainikavo Švč. Sakramento adoracija – laikas Viešpaties artumoje.

Sekmadienį susitelkimo dalyviai pradėjo Valandų liturgijos rytmetine. Antrojo advento sekmadienio Evangelijos maldingas skaitymas ir dalinimasis įžvalgomis – ketvirtasis maldos žingsnis – pakvietė ruošti kelius ateinančiam Viešpačiui, klausti save, kaip galėtume vis ištikimiau būti žmonėmis pagal Dievo širdį.

Susitelkimo savaitgalis baigėsi penktuoju maldos žingsniu ir Šv. Mišiomis. Maldos laikas buvo skirtas skaityti pal. Jurgio laiško ištrauką, klausytis minčių iš jo užrašų, peržvelgti visą susitelkimo laiką ir atpažinti gautas malones. Šv. Mišios, nors tylios ir paprastos – tikrai buvo džiugios padėkos metas, laikas švęsti tas malones, kurias Dievas teikėsi išlieti susitelkimo dalyviams iš savo begalinio dosnumo.

Kaišiadorių vyskupijos KC vadovė ses. V.Plečkaitytė

« atgal