Naujienos

Kvietimas aktyviau ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms

2007 metų birželio 30- liepos 1d. Klaipėdoje vyks Lietuvos Jaunimo dienos, kurių tema „ Drąsos. Tai aš“ (plg. Mt 14, 22-33). Suprasdami šių Jaunimo dienų svarbą bei specifiką ir siekdami daugiau dvasinės naudos, plaukiančios iš visų iniciatyvos, norime pakviesti Lietuvos parapijų, dekanatų, vyskupijų jaunimą aktyviai įsitraukti į pasiruošimo Jaunimo dienoms programą.

Jaunimo dienų tyrinėtojai atkreipia dėmesį i vieną labai reikšmingą momentą. Pasibaigus jaunimo dienoms jaunimo kartoje atsiveria gilūs ir reikšmingi pokyčiai: iš naujo atrandamas tikėjimas, auga ir plečiasi žmonių, suvokusių savo pašaukimą, ratas, pradedama naujai burtis į maldos grupeles, pasirenkamas pašvęstasis gyvenimas. Tuose miestuose ar kraštuose, kur įvyko Jaunimo dienos, atsiranda naujas impulsas jaunimo sielovadai. Todėl, ruošiantis kitų metų Jaunimo dienoms Klaipėdoje, nutarėme ne tik organizuoti šį jaunimo susitikimą, bet ir inicijuoti aktyvesnį pasirengimą parapijų bei organizacijų jaunimo grupėse. Tikime, kad Jaunimo dienos neš tuo daugiau malonių, kuo gilesnis bus pasiruošimas maldoje, Dievo žodžio studijose ir bendruomenių susitikime.

Mieli broliai ir seserys- kunigai, jaunimo grupių vadovai, katechetai, savo tarnystėje nuolat susitinkantys su jaunimu- kviečiame jus negailėti savo brangaus laiko ir jėgų, skatinant jaunus žmones burtis į pasiruošimo Jaunimo dienoms grupeles. Kuo didesnė bus Lietuvos jaunimo dienų dalyvių motyvacija, jų bendruomeniškumo patirtis, tuo gilesnis turėtų būti tikėjimo dovanos išgyvenimas ir drąsesnė pozicija, liudijant pasauliui krikščionišką meilę ir viltį.

Pasiruošimo Jaunimo dienoms Klaipėdoje programas atrasite tinklapyje: http://www.jaunimodienos.lt/ljd2007/

Lietuvos Jaunimo dienų- 2007 org. komiteto vardu Rytis Renkauskas, atstovas spaudai

« atgal