Naujienos

Apie renginius, skirtus Negimusio kūdikio dienai, Kaišiadoryse ir Širvintose (2006 11 18 ir 23)

Lapkričio 18 d. Širvintų Šeimos centras Širvintų Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijoje organizavo renginį – pašnekesį tema „Žmogiškosios gyvybės žinia", skirtą Negimusio kūdikio dienai, Lietuvoje minimai lapkričio 23 d. Šią dieną gimnazijoje lankėsi mgr. Nijolė Liobikienės, VDU soc. m. doktorantė, kun. Gediminas Tamošiūnas, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro bendradarbis (savanoris), gyd. Marija Bagdonienė, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro direktorė, Širvintų parapijos klebonas kun. Leonas Klimas ir vikaras kun. Egidijus Kazlauskas.

Renginio metu gana gausiai susirinkę gimnazijos mokytojai klausėsi kun. G. Tamošiūno pranešimo tema ,,Žmogiškosios gyvybės žinia“, vėliau N. Liobikienės organizuotame psichologinio testo sprendime, klausėsi jos paskaitos, diskutavo. Renginio pabaigoje gyd. M. Bagdonienė pasidalijo kelionės į Dievo Motinos Marijos šventovę Fatimoje įspūdžiais, pabrėžė, kad šioje srityje daugelį problemų galima išspręsti su malda, paliudijo šią tiesą remdamasi asmenine patirtimi.

Lapkričio 23 d. Širvintų šv. arkang. Mykolo parapijos bažnyčioje buvo meldžiamasi intencijomis už gyvybės išsaugojimą, už šeimas, patyrusias abortą. Šia intencija buvo kalbamas rožinis.

Lapkričio 23 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, vyskupijos Šeimos centras taip pat organizavo pamaldas, skirtos Negimusio kūdikio dienai. Pamaldos, į kurias susibūrė nemažai Kaišiadorių parapijiečių, jaunų šeimų, prasidėjo Kryžiaus kelio malda. Vėliau buvo švenčiamos Mišios, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, pakvietęs visus pamaldų dalyvius melstis intencija už tėvus, kurie, deja, pasirinko abortą, ir už tuos, kurie svarsto, ar priimti pradėtą kūdikį bei kvietė padrąsinti žmones gyventi. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo klausoma išpažinčių. Kryžiaus kelio mąstymus parengė ir Mišių pamokslą pasakė Kaišiadorių parapijos vikaras kun. Povilas Tekorius.

Širvintų ŠC vadovė I. Vasiliauskienė ir Kaišiadorių vyskupijos ŠC vadovė M. Bagdonienė

« atgal