Naujienos

Projektas „Jaukūs namai“ atveria duris (2006 11 11)

Lapkričio 11 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre į pirmąjį projekto „Jaukūs namai“ seminarą susibūrė 22 savanoriai iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų – Merkinės, Molėtų, Pivašiūnų, Paparčių, Kaišiadorių ir kt.

Kas tie „Jaukūs namai?“ Tai projektas, skirtas priklausomų asmenų (visų pirma nuo alkoholio) šeimoms Kaišiadorių vyskupijoje. Šio projekto tikslas: konsultacijos, informacija, savipagalbos grupių tinklo alkoholio prevencijos srityje kūrimas, laisvalaikio pedagogikos pasiūlymai bei praktinė (gyvenimiška) pagalba. Projekto uždaviniai: suburti savanorių, atstovaujančių vyskupijos dekanatus, grupę, organizuoti jiems seminarus (numatyta 15 seminarų), teikti metodinę pagalbą, remiantis Kryžiaus sąjungos (Vokietija) koncepcija. Projekto rėmėjai: Oldenburgo krašto Caritas ir Friesoythe dekanato Caritas (Munsterio vyskupija, Vokietija), vykdytojai – Kaišiadorių vyskupijos Caritas.

Projektą remiančių ir finansuojančių Oldenburgo krašto ir Friesoythe dekanato Caritas veikla Lietuvoje žinoma nuo 1990 metų. Pastaruoju metu ši veikla peraugo į kitą lygmenį – neapsiribojama vien labdara ir materialine parama, bet labiau orientuojamasi į vertybes, nuo kurių priklauso žmogaus dvasinio gyvenimo kokybė, o kartu ir visapusiška gerovė. Vienas iš tokių projektų yra „Savipagalbos struktūrų priklausomų asmenų šeimos nariams kūrimas Kaišiadorių vyskupijoje“. Projekto finansiniai rėmėjai – „Aktion Mensch“ (Vokietija). Projektas bus vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos Caritas vykdomu projektu “Savipagalbos struktūrų priklausomiems žmonėms kūrimas Lietuvoje”, kurį remia Kryžiaus sąjunga (Hamm, Vokietija).

Šiame darbe projekto pagrindinei koordinatorei Ritai Truskauskienei (Kaišiadorys) talkins dar du asmenys - Egidijus Grajauskas (Paparčiai) ir Leonardas Jokšas (Kaišiadorys). Projekto koordinatoriai viliasi, jog šio projekto „aparatas“ per artimiausius dvejus metus įgyvendins visas reikiamas priemones, kad ši veikla prigytų vyskupijoje. „Mes būsime tik tarpininkai tarp kvalifikuotos pagalbos ir žmonių, kurie panorės kaip savanoriai talkinti šioje srityje, kad suteiktume kuo daugiau informacijos, kaip deramai pagelbėti žmonėms, turintiems priklausomybių“, - teigė šio projekto koordinatoriai pirmojo seminaro metu. Anot jų, pagrindinis darbo krūvis visgi teks savanoriams – jie kvies žmones, burs savipagalbos grupeles, bendraus ir stengsis padėti šeimoms, kurios turi priklausomybės problemų.

Šis projektas, pirmiausia, orientuotas į šeimas, kurios nepatenka į „socialinį užribį“. Taip vadinamos asocialios šeimos susilaukia įvairių valdžios institucijų dėmesio, jas „šefuoja“ socialiniai darbuotojai ar teisėsaugos institucijos. Tuo tarpu į jokias įskaitas nepatekusiose šeimose kartais problemų būna nė kiek ne mažiau, tačiau joms pagalba neteikiama. Bendravimo ir kitus sunkumus išgyvenančios šeimos, net ir norėdamos gauti pagalbą, sunkiai ją gali rasti, nekalbant jau apie tuos, kurie linkę slėpti šeimos krizes. Saugodamos „gerą vardą“, sunkumus išgyvenančios šeimos, užuot sprendusios problemas, jas tik atideda vėlesniam laikui, kas, neretai, sukelia dar daugiau problemų. Tokie žmonės jaučiasi nelaimingi, vieniši, nepatiria gyvenimo džiaugsmo, nesidalina meile... Projekto organizatoriai viliasi, kad lankydami savipagalbos grupeles žmonėms, turintiems problemų, bent jau išmoks atpažinti iš kur kyla sunkumai ir kaip reikėtų elgtis, kad „namai netaptų pragarais“...

Primojo projekto seminarą įžangos žodžiu ir palaiminimu atidarė Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, nuoširdžiai ir asmeniškai besirūpinantis šio projekto eiga ir sėkme, daug prisidėjęs, kad šis darbas apskritai būtų galimas. Seminaro metu apie nesusipratimus ir nepasitikėjimą, atsirandantį dėl nepakankamo bendravimo, apie Dievo įsakymus ir žmogaus galimybių ribotumo nesuvokimą, nesutaikomas charakterių savybes kalbėjo lektoriai iš JAV - Peter ir Solvei Stohl‘ai. Tai - 10 paskaitų ciklo, tema „Dvasinio keitimosi pagrindai“, kurį šie lektoriai ves projekto savanoriams, pradžia.

Projekto eigoje numatyta 15 savanorių ugdymo seminarų. Juose bus aptariami gyvybės ir asmens vertės, vyro ir moters bei krikščioniškojo tapatumo, taip pat alkoholizmo klausimai, vyks bendravimo įgūdžių praktiniai užsiėmimai; savo gyvenimo patirtį liudys asmenys iš AA, Al Anon savitarpio pagalbos grupių, taip pat dalyvaujantys sutuoktinių savaitgalių programose. Tikimasi, kad savanorių ugdymo programos dalyviai įgys pakankamai žinių, kad galėtų suburti savipagalbos grupeles dekanatuose ir paskatinti žmones ieškotis pagalbos. Projekto koordinatoriai viliasi, kad po dviejų metų visuose Kaišiadorių vyskupijos dekanatuose rusens šviesūs „Jaukių namų“ žiburėliai...

Projekto el. adresas: jaukus.namai@gmail.com

Tel.: 8 686 16066

Rita Truskauskienė ir Leonardas Jokšas, projekto „Jaukūs namai“ koordinatoriai

« atgal