Naujienos

Kunigų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje (2006 10 07)

2006 m. spalio 7 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis įšventino kunigais keturis Kaišiadorių vyskupijos diakonus - Egidijų Kazlauską, Donatą Šukį, Marių Talutį ir Povilą Tekorių.

Naujieji kunigai studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir įgijo teologijos bakalauro bei religijos mokslų magistro laipsnius; diakonais įšventinti šių metų sausio 14 d.

Kunigas Egidijus Kazlauskas paskirtas Širvintų šv. arkang. Mykolo parapijos vikaru, kunigas Donatas Šukys - Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru, kunigas Marius Talutis ir kunigas Povilas Tekorius – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos vikarais.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal