Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2006 08 31)

Kunigas Darius Vėlyvis paskirtas Palomenės parapijos klebonu ir Gegužinės parapijos administratoriumi; reziduos Palomenėje.

Kunigas Mindaugas Sabonis išleistas sudijoms į Romą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal