Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų susitelkimo diena (2006 08 18)

Rugpjūčio 18 d. Pivašiūnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena. Šis kasmet organizuojamas renginys jau yra tapęs tradicija. Šiais metais mokytojai, savo ganytojo vyskupo Juozo Matulaičio pakviesti, pirmą kartą susibūrė Pivašiūnuose, didžiausioje vyskupijos piligrimystės vietoje, Žolinės atlaidų metu. Džiugu, kad, nepaisant didokų atstumų, kuriuos daugeliui teko įveikti, į renginį susirinko net daugiau kaip 60 mokytojų iš įvairių vyskupijos kampelių.

Šiais metais susitelkimo dienos šūkiu pasirinkta Evangelijos pagal Joną 2 skyriaus 5 eilutė: “Darykite, ką tik jis jums lieps”. Šiuos žodžius Kanos vestuvių tarnams ištarė Marija.

Kad pasirengtų atviromis širdimis žvelgti į savo dangiškąją Motiną ir Mokytoją, klausytis jos ir mokytis jos mokykloje, pirmąją susitikimo valandą susirinkusieji praleido mąstydami apie tai, kas yra šventkelionė, ką reiškia būti piligrimu, kokiu būdu šventkelionė krikščioniui tampa viso gyvenimo, kaip kelionės į dangiškojo Tėvo namus, provaizdis. Kiekvienas turėjo galimybę tyloje peržvelgti savo gyvenimo kelią, atpažinti svarbiausius jo įvykius, pakeliui sutiktus žmones ir dėkoti Viešpačiui už jo ištikimą artumą, švelnų vedimą, brandinimą ir auginimą. Baigiantis šiai susikaupimo ir tylos valandai, kiekvienas mokytojas ant specialiai paruoštos kortelės užrašė savo vardą. Vėliau šios kortelės, ženklinančios visus į susitelkimo dieną susibūrusius ir jų bendrystės su Dievu patirtį, buvo nešamos kaip atnašos šv. Mišių metu.

Drauge su visais maldininkais, tą dieną susirinkusiais į Pivašiūnų šventovę dėkoti Marijai Nuliūdusiųjų Paguodai ir melsti jos užtarimo, tikybos mokytojai adoravo Švč. Sakramentą, kalbėjo rožinį.

Kaip ir kasmet, susitelkimo dienos kulminacija tapo Eucharistijos šventimas ir iškilmingas siuntimas, kurį savo vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams suteikė Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. Per Žodžio liturgiją šv. Mišių dalyviai girdėjo skaitinį iš Evangelijos pagal Joną apie pirmąjį Jėzaus stebuklą Galilėjos Kanoje. Homiliją sakęs Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro dvasios vadovas kun. Gediminas Tamošiūnas ragino visus, o ypač tikybos mokytojus ir katechetus, sekti Marijos parodytu tikėjimo, pasitikėjimo ir klusnumo pavyzdžiu vykdant jiems patikėtą tarnystę. “Planuodami savo darbą, rengdamiesi pamokoms niekuomet neišleiskite iš akių šiandien mums Marijos parodyto pavyzdžio Kanos kaimelio (tokio kaip šis – Pivašiūnai) vestuvėse. Šio pavyzdžio taip pat pamokykite savo mokinius – tai tikėjimo, maldos, bendrystės su Jėzumi ir pasitikėjimo juo pavyzdys ir, žinoma, saugus kelias į rytdieną”, – sakė kun. G. Tamošiūnas.

Baigiantis šv. Mišioms, visi tikybos mokytojai buvo pakviesti susiburti arčiau altoriaus, kad, prieš pradėdami dar vienus savo tarnystės metus, savo vyskupo akivaizdoje išpažintų tikėjimą ir priimtų siuntimą bei palaiminimą.

Po šv. Mišių mokytojai vėl rinkosi į Pivašiūnų mokyklą, kur dalijosi vaišėmis ir bendrystės džiaugsmu. Pasistiprinę ir pailsėję susitelkimo dienos dalyviai dar vieną valandą gilinosi į šv. Mišiose girdėtą Evangelijos ištrauką. Pasilikę tyloje su šiuo Šv. Rašto tekstu, mokytojai buvo raginami atrasti ir pasižymėti jiems asmeniškai svarbiausius, ryškiausiai prakalbusius žodžius, melsti Viešpaties šviesos suvokti, ko ir kaip turėtų iš šių žodžių mokytis. Tylos laiką vainikavo pasidalijimai maldoje gautomis įžvalgomis mažose grupelėse.

Susitelkimo diena baigėsi susitikimu su Kaišiadorių vyskupu J. Matulaičiu. Kalbėdamas susirinkusiesiems, vyskupas džiaugėsi, kad ištikimiausi jo pagalbininkai vykdant tikėjimo mokymo tarnystę – tikybos mokytojai ir katechetai – savo metinę susitelkimo dieną skyrė mokymuisi Marijos mokykloje. Ganytojas ragino pedagogus branginti maldą, o ypač rožinį, kuris kiekvienam tikinčiajam gali padėti Marijos mokykloje mokytis kasdien. Tartum atsiliepdami į šį kvietimą, mokytojai vyskupo akivaizdoje išsidalijo korteles, ant kurių buvo užrašę vardus, ir įsipareigojo visus metus kasdien melstis už tą kolegą ar kolegę, kurio vardą rado išsitrauktoje kortelėje.

Ses. V.Plečkaitytė MVS, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vedėja

« atgal