Naujienos

Seminaras tikybos mokytojams (2006 08 01-04)

Rugpjūčio 1–4 d. Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre kvalifikacinį seminarą tikybos mokytojams ir religinio ugdymo programą vaikams vedė bičiuliai iš Magdeburgo vyskupijos – kan. dr. G. Nachtwei, ponia E. Meyer ir jų komanda. Šis kasmet organizuojamas renginys – vienas pirmųjų Kaišiadorių ir Magdeburgo vyskupijų partnerystės, užsimezgusios daugiau kaip prieš 15 metų, vaisių.

Šiais metais bendromis Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro ir kolegų iš Vokietijos pastangomis tikybos ir etikos mokytojams parengta kvalifikacinė programa, pavadinta “Lobių paieška širdies ugdymui. Emocinės kompetencijos”. Dvi dienas trukusiame seminare tikybos ir etikos mokytojai aptarė ir analizavo pačią sąvoką “kompetencija”, mokėsi apibrėžti ir suvokti emocines kompetencijas ir išbandė įvairią praktinę veiklą, galinčią padėti šias kompetencijas ugdyti. Seminare dalyvavo 40 tikybos ir etikos mokytojų iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų.

Į vaikams skirtą programą šiemet buvo pakviesti 8–12 metų vaikai iš aktyviai savo parapijos gyvenime dalyvaujančių šeimų. Iš skirtingų vyskupijos vietų atvažiavusieji rado apie ką pasikalbėti: dauguma jų buvę šv. Mišių patarnautojai, adoruotojos, procesijų dalyviai ir t. t. Ypač patrauklus šiemet buvo programos pavadinimas: “Mokomės iš Biblijos gyvūnų”. Vaikai klausėsi ir patys dalyvavo katechezėse, atliko ilgą “kelionę” su 6 užduočių stotelėmis, dainavo, šoko, žaidė. Kiekvienas programos dalyvis į namus išsivežė ne tik puikių dovanėlių, savo pagamintų rankdarbių, bet ir daug naujo sužinojo apie Šv. Raštą, Dievo bendrystę su žmogumi.

Ses. V.Plečkaitytė MVS, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vedėja

« atgal