Naujienos

Diakonų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2006 06 01)

Kaišiadorių vyskupijos diakonai, šiais metais baigę studijas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, pastoracinei praktikai ir diakono tarnystei paskirti į šias parapijas:

Egidijus Kazlauskas - į Širvintų parapiją

Donatas Šukys – į Daugų parapiją

Povilas Tekorius - į Molėtų parapiją

Marius Talutis - į Kaišiadorių parapiją

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal