Naujienos

Baigiamasis tarptautinis projekto ,,Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas“ susitikimas Magdeburge (2006 06 07-11)

Kaip buvo skelbta ankščiau, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras vykdo ES SOCRATES / GRUNDTVIG 2 suaugusiųjų švietimo (mokymosi partnerystės) projektą ,,Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas“. Projekte dalyvauja trys institucijos: Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e. V./Außenstelle Halle (Vokietija), Kuria Metropolitalna, Wydzial Katechizacji i Szkol Katolickich (Lenkija) ir Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras (Lietuva).

Šio suaugusiųjų švietimo projekto tikslas – krikščioniškų vertybių prasmės ir esmės aiškinimas bei jų perteikimo vizijos skirtingose Europos šalyse. Projekto veiklos trukmė - 2 metai. Pirmaisiais metais buvo dalinamasi aktualia krikščioniškų vertybių perteikimo situacija Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Antrųjų metų tikslas - palyginti veiklos metodiką ir didaktiką ,,mažųjų“ praktikų metu, pasikeisti patirtimi, įgyti naujų įžvalgų, pasisemti naujų žinių bei idėjų.

Baigiamajame tarptautiniame projekto susitikime dalyvavo grupės iš visų trijų šalių partnerių - Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Susitikimo metu pasikeista pastebėjimais ir patirtimi, įgyta ,,mažųjų“ praktikų metu šalyse partnerėse: dalyvaujant suaugusiųjų švietimo veikloje, stebint vertybių perteikimą mokyklose, parapinėje veikloje, politinėje srityje. Šia proga, projekto dalyviai susitiko su Magdeburgo vyskupijos vyskupu dr. Gerhard Feige, kuris pristatė esamą Magdeburgo vyskupijos situaciją bei vertybių puoselėjimą. Taip pat buvo gilintasi į religijos prasmę paskaitoje ,,Religijos vertė? – Ypatinga religijos reikšmė etinio mokymo kontekste“, kurią skaitė Erfurto universiteto moralinės teologijos ir etikos mokslinis darbuotojas St. H. Meyer – Ahlen. Nagrinėtas vertybių atsiradimas bei jų prasmė psichologinėje, pedagoginėje, sociologinėje srityse.

Projekto dalyviai taip pat lankėsi Magdeburgo miesto savivaldybėje ir susitiko su Saksonijos Anhaltinijos žemės parlamento krikščionių demokratų frakcijos pirmininku Jürgen Scharf, kuris pristatė amžinųjų vertybių sampratos problematiką paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe. Ypatingai buvo diskutuota apie vertybes mokyklose, šeimose, visuomenėje.

Šis projektas atvėrė galimybes ir erdves, subrandino vizijas bei idėjas krikščioniškų vertybių perteikimui ateityje. Tai buvo naudinga ne tik kiekvienam dalyvavusių institucijų atstovui individualiai, bet ir pačioms institucijoms.

Jolanta PUPALAIGYTĖ, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro projektų koordinatorė ir mokyt. Vidutė BARTYTĖ, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė.

« atgal