Naujienos

Vaikų ir jaunimo chorelių šventė Perlojoje (2006 06 09-10)

2006 m. birželio 9 - 10 dienomis Perlojos parapijoje (Merkinės dekanatas) vyko Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių šventė “Tepripildo mus Dievo džiaugsmas”. Į šventę susirinko giesmininkai vaikai ir jaunimas iš Alovės, Butrimonių, Elektrėnų, Merkinės, Perlojos, Pivašiūnų, Senosios Varėnos, Užuguosčio, Vievio ir Žiežmarių parapijų, taip pat grupė svečių iš Panevėžio vyskupijos.

Šventės tikslas buvo suteikti giedantiems vaikams ir jaunimui galimybę apmąstyti, suprasti ir išgyventi giedojimą kaip maldą. Taip giedant – meldžiantis pajuntama artima bendrystė su Dievu, giedojimas padeda atsiverti Dievo meilei, įkvepia laikytis Jo žodžio bei išgyventi bendrystės - bičiulystėje tarpusavyje ir su Viešpačiu džiaugsmą.

Susitikimas prasidėjo penktadienį prisistatymu - giesme Perlojos parapijos bažnyčioje, vėliau šventės dalyviai persikėlė į Perlojos mokyklą. Vakarui atėjus, su žiburių eisena, visi sugrįžo į bažnyčią pagarbinti Viešpatį Švenčiausiame Sakramente.

Šeštadienį jaunieji giesmininkai dalyvavo šv. Mišios Perlojos bažnyčioje. Šia proga, kiekvienas asmeniškai nešė prie altoriaus simbolinę, paties padirbintą širdį, kurioje buvo surašytos padėkos ir prašymai. Šv. Mišiose visi kartu meldė, kad Viešpats, kurio Švenčiausiąją Širdį Bažnyčia pagerbia birželio mėnesį, vaikų ir jaunimo širdis pripildytų džiaugsmo, padarytų panašias į Švč. Jėzaus širdį.

Už paramą šiam renginiui, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras dėkoja Perlojos parapijai, taip pat Perlojos mokyklai ir visiems padėjusiems ir palydėjusiems šio renginio dalyvius į šventę.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė I. Sinkevičiūtė

« atgal