Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2006 05 23)

Monsinjoras Juozas Dabravolskas paskirtas Šešuolių parapijos klebonu.

Kunigas Leonas Klimas paskirtas Širvintų parapijos klebonu, Zibalų parapijos administratoriumi ir Širvintų dekanato dekanu; reziduos Širvintose.

Kunigas Algis Ananis paskirtas Žaslių parapijos klebonu ir Krivonių parapijos administratoriumi; reziduos Žasliuose.

Kunigas Povilas Stankevičius paskirtas Kiauklių parapijos klebonu ir Šešuolėlių parapijos administratoriumi; reziduos Kiaukliuose.

Kunigas Valdas Beleckas paskirtas Alytaus šv. Liudviko parapijos klebonu.

Kunigas Vytas Sabaliauskas paskirtas Punios parapijos klebonu.

Kunigas Ąžuolas Miliauskas paskirtas Perlojos parapijos klebonu ir Nedzingės parapijos administratoriumi; reziduos Perlojoje.

Kunigas Algimantas Gaidukevičius paskirtas Darsūniškio parapijos administratoriumi.

Kunigas Vytas Bučinskas paskirtas Senosios Varėnos parapijos rezidentu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal