Naujienos

Gyvybės dienos renginiai Kaišiadoryse (2006 04 30)

2006 m. balandžio 30 d. Kaišiadoryse vyko Gyvybės dienai, kurią kasmet mini Bažnyčia, skirtas renginys. 12 val. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis šventė Mišias, kuriose meldėsi už žmogiškosios gyvybės puoselėtojus, taip pat asmenis, kurie nuoširdžiai ir pasiaukojančiai atsideda artimo tarnystei. Mišių metu pamokslą sakė kun. A.G. Tamošiūnas, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro dvasios vadovas. Po Mišių – pamaldų dalyviai susibūrė vyskupijos Sielovados centre, kur klausėsi vyskupo ir dr. N. Liobikienės minčių gyvybės tema. Be to, šia proga buvo pristatyta Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovės gyd. M. Bagdonienės iniciatyva parengta knyga: „Daktaras Ignas Gelombickas“ († 1984 m.). Knygą parengė mokytoja M. Markevičienė, lėšų leidybai skyrė Kaišiadorių vyskupas, vietos savivaldybė, kiti rėmėjai. Knygoje surinkti daugybės žmonių - kaišiadoriečių prisiminimai apie Kaišiadorių žemėje gimusio ir čia dirbusio gydytojo I.Gelombicko gyvenimą ir darbus. Knygos įžangoje taip sakoma: „Ši knyga skirta šviesiam daktaro Igno, negimusios gyvybės sergėtojo, motinystės aukštintojo, atminimui. Jis saugojo ir gynė gyvybę pačia giliausia dieviška prasme nuo pat jos Pradžių Pradžios. Ir tai darė iš švento įsitikinimo, kad žmogus – Dievo tvarinys ir žudyti jį, net ir negimusį, - nusikaltimas“. Knygoje gausu prisiminimų. Gydytojas J. Matulevičius, ilgą laiką vadavęs Kaišiadorių rajoninei ligoninei, tokiais žodžiais prisimena šį savo kolegą: „Šiandien gatvėje tenka sutikti tuos, kurie neturėjo gimti, jeigu jų motinos nebūtų savo kelyje sutikusios gydytojo Gelombicko“. Susirinkusiems knygos ištraukas skaitė Brazausko vidurinės mokyklos pedagogės, lopšines ir kitas liaudies dainas dainavo V. Povilionienė

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal