Naujienos

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje baigėsi ALFA kursas (2006 03 28)

Nuo 2006 m. sausio 10 d. iki kovo 28 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje vyko ALFA kursas. Ši evangelizacinio pobūdžio programa parapijoje rengiama jau antrą kartą ir, tikimės, jog, Dievui laiminant, ji taps mūsų tradicija.

Kad parapijiečiai ir ne tik jie sužinotų apie rengiamą kursą, kad visi atėjusieji būtų mielai sutikti, kad visi kurso dalyviai galėtų drauge šlovinti Dievą giesme ir praturtinti vieni kitus mažoje pasidalinimo tikėjimu grupelėje šiemet darbavosi dvylikos savanorių komanda. Dėkojame Dievui už šiuos žmones, išdrįstančius tarnauti savo broliams ir sesėms, aukojančius savo laiką ir sugebėjimus parapijos bendruomenei. Į pirmąjį kurso susitikimą 2006 sausio 10 d. susirinko apie 30 įvairaus amžiaus suaugusiųjų, turinčių labai įvairią tikėjimo patirtį. Keletas iš jų jau dalyvavo kurse praeitais metais, tačiau panoro vėl “sugrįžti”. Komandos džiaugsmui, kursą užbaigė beveik visi, kurie jį pradėjo – į baigiamąjį, šventinį vakarą, be svečių, susirinko 24 kursantai. Tiesa, svečių šiemet sulaukėme vos keleto… Tikimės, jog tai nėra ženklas, kad kitais metais nebebus norinčių dalyvauti kurse.

Kaip ir praeitais metais, kurso kulminacija tikrai buvo Šventosios Dvasios savaitgalis, kurio metu vietiniams savanoriams talkino grupelė svečių iš Katalikų Evangelizacijos centro, vadovaujama ses. Celinos. Šeštadienio vakarą vykusios užtarimo maldos metu tikrai ypatingai patyrėme Viešpaties artumą, Jo buvimą mūsų tarpe. Meldžiame, kad tos širdys, kurias Dievo malonė palietė tą vakarą ar kitu ALFA kurso metu, ir toliau liktų atviros Viešpaties veikimui, nenustotų ieškoti Jo veido kasdienybės skuboje ir rūpesčiuose.

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija

« atgal