Naujienos

Molėtuose vyko Caritas savanorių rekolekcijos (2006 03 25)

2006 m. kovo 25 d. Molėtų parapijos namuose įvyko Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanorių gavėnios rekolekcijos, kurios vyskupijoje organizuojamos kasmet. Į rekolekcijas susibūrė apie 70 savanorių iš įvairių vyskupijos parapijų. Rekolekcijos prasidėjo šv. Mišiomis ir adoracija Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje, kurioms vadovavo šios parapijos klebonas kun. dek. K. Kazlauskas. Vėliau Molėtų parapijos namuose vyko kun. A. Ananio, Kiauklių parapijos klebono, vedama konferencija apie dvasinę pagalbą vargstantiems. Rekolekcijų diena baigėsi Molėtų neįgaliųjų etnografinio ansamblio "Radastėlė" atliekamomis gavėnios laikotarpyje giedamomis giesmėmis.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas referentė G. Adlytė

« atgal