Naujienos

Kaišiadorių vyskupas lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (2006 03 20)

2006 m. kovo 20 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje buvo švenčiama šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio ir seminarijos globėjo, liturginė iškilmė. Šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozapas Tunaitis, seminarijos rektorius kun. R. Šalaševičius, ugdytojai kun. J. Vitkovskis ir kun. Ž. Vabuolas, dvasios tėvas kun. R. Šiūlys, studijų prefektas kun. dr. F. Fischeris, kiti seminarijoje dirbantys kunigai, taip pat Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. A. Jurevičius. Iškilmių pamaldose dalyvavo visi seminaristai, seminarijos darbuotojai, nemažas būrys svečių.

Mišių pamokslą sakė vysk. J. Matulaitis. Jis pabrėžė maldą ir jos svarbą kunigo gyvenime bei ragino neprarasti ryžtingumo, kuris, kaip pastebima praktikoje, kai kuriems broliams ima blėsti dar pirmaisiais kunigystės metais. Vyskupas ragino seminaristus bendradarbiauti su kunigais, ypač vyresniais, išklausant jų išmintingų patirtimi paremtų patarimų, o visų svarbiausia - akcentavo pastoracinį ryžtingumą paremtą malda, kuri mus nuolat kreipia į mūsų tikrąjį tikslą - Dievą.

Po šv. Mišių įvyko iškilmingi pietūs, kurių metu skambėjo sveikinimai vyskupams Juozapams ir kitiems varduvininkams. Šia proga vysk. J. Matulaitis jį pasveikinusiems seminaristams padovanojo dzūkiškos duonos kepalą bei priminė, jog duona yra sudaryta iš daugelio grūdų, todėl yra mūsų bendruomeniškumo ženklas.

Pasibaigus iškilmingiems pietums seminarijos antrajame aukšte seminaristai ir svečiai apžiūrėjo vitražų ir jų projektų parodos atidaryme. Šioje parodoje dalyvavo vitražistas, Nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos dailės akademijos profesorius A. Dovydėnas ir šios akademijos docentas vitražistas B. Bružas, padėję organizuoti parodą, ir eksponuojamų vitražų autoriai: prof. K. Morkūnas, I. Žukauskytė, G. Kraujalis, A. Garbauskas, R. Cvirka. Atidarymo metu seminarijos rektorius kun. R. Šalašelivičius tarė sveikinimo žodį organizatoriams, darbų autoriams ir visiems parodos atidarymo dalyviams. Prof. A. Dovydėnas trumpai apžvelgė lietuviško vitražo istoriją, kuri siekia apie 200 metų, paminėjo ją formavusius ir išgarsinusius menininkus vitražistus. Paroda veiks iki gegužės 15 d., jos metu galima įsigyti autorinių darbų.

Pasibaigus oficialiajai renginio programai, Kaišiadorių vyskupijos seminaristai dar atskirai susitiko su savo ganytoju.

Diak. E. Kazlauskas (VI kurso seminaristas)

Šia tema taip pat skaityti http://katalikai.lt/žinios

« atgal