Naujienos

Kaišiadoryse vyko seminaras – rekolekcijos tikybos mokytojams (2006 03 18)

2006 m. kovo 18 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre vyko seminaras – rekolekcijos ,,Gilinimasis į Velykų slėpinį, remiantis F. Burtz paveikslu Kančia pagal šv. Joną“. Renginys buvo skirtas Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir parapijų aktyviesiems. Programą pristatė Panevėžio vyskupijos Katechetikos centro darbuotojos – Zita Tručionienė ir Kristina Rankelytė. Seminare – rekolekcijose dalyvavo daugiau nei 20 mokytojų iš įvairių vyskupijos mokyklų bei keletas aktyvių parapijiečių iš Daugų bei Jiezno.

Seminare buvo naudojamos audiovizualinės priemonės (skaidrių, muzikos ir poetinio teksto montažai, atspindintys Šv. Rašto žodį ir dvasią), egzegezės ir teologijos mokymai, skiriama laiko klausimams, pasidalijimui ir maldai. Dalyviai galėjo iš naujo išgirsti Evangelijos pagal Joną tekstą ir išgyventi jo savitumą, giliau suvokti Atpirkimo slėpinį, kuris yra Dievo - Meilės dovana žmogui. Žvelgdami į F. Burtz paveikslą (ikoną), dalyviai turėjo galimybę geriau įsigilinti į Šv. Raštą, jame atpažinti savąjį tikėjimo kelią, pagilinti tikėjimą arba atrasti jį iš naujo bei leisti augti savyje tikėjimo gelmei ir Dievo gyvybei.

Kalbant apie pačią metodiką, kuri buvo naudota seminare, dera pabrėžti, jog jos tikslas - padėti vienyti grupę, mokyti priimti Dievą ir kitą žmogų, siekti bendravimo harmonijos. Būtent to ir reikia tikybos mokytojui jo kasdieniniame darbe, kurio tikslas – padėti mokiniams suvokti tikėjimo slėpinius.

Ne mažiau naudingas šis seminaras – rekolekcijos buvo ir parapijų aktyviesiems. Tikime, jog ne vienam dalyvavusiam gilinimasis į tikėjimo slėpinį naudojant meno kūrinį buvo nauja patirtis.

Seminaras – rekolekcijos baigėsi prie Viešpaties kojų – Švč. Sakramento adoracijoje. Maldoje susirinkusieji galėjo dar kartą apmąstyti Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį ir atverti jam savo širdis, kad būtų Viešpaties artumo paliesti.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal