Naujienos

Sveikiname Kaišiadorių vyskupą Juozapą Matulaitį su jubiliejine 70-ies metų amžiaus sukaktimi (2006 03 08)

Sveikiname Kaišiadorių vyskupą Juozapą Matulaitį su jubiliejine 70-ies metų amžiaus sukaktimi. Dėkojame Dievui už tas dovanas, kurias, iš Jo begalinio dosnumo, mes ir daugybė kitų esame gavę per savo ganytoją – tėvišką nuoširdumą, gilų tikėjimą ir meilę Bažnyčiai.

Gyvuokit ilgiausius metus Bažnyčios gerovei!

Kaišiadorių vyskupijos kurijos tarnautojai

« atgal