Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro renginiai Molėtuose, Širvintose ir Kaišiadoryse skirti Negimusio kūdikio dienai (2003 11 16-29)

1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje įstatymiškai buvo įteisinti abortai. Per 48 metus buvo nužudyta virš 3 mln. pradėtų gyvybių. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į šią skaudžią problemą, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras organizavo renginius Molėtų, Širvintų ir Kaišiadorių dekanatuose.

Š.m. lapkričio 16 d. Širvintose vyko susitikimas su šeimų konsultantais P. ir S. Stolais iš JAV. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Širvintų bažnyčioje. Mišiose dalyvavo ir daugiau svečių: D. ir K.Lukėnai, V. Micevičiūtė (,,Bažnyčios žinių” redaktoriai). Po pamaldų svečiai apžiūrėjo bažnyčią, bendravo su parapijos klebonu dek. J. Dobrovolsku, vėliau susitiko su vietos inteligentais, krikščioniškų šeimų grupe, Šeimos centro darbuotojais. Parapijos namuose susirinko apie 40 žmonių. Papietavę, visi klausėsi P. ir S. Stolų paskaitos ,”Vyro ir žmonos santykis šeimoje”. Pasibaigus paskaitai, šeimų konsultantai atsakė į klausimus. Vėliau vyko individualios konsultacijos visiems pageidaujantiems. Po konsultacijų žmonės bendravo su svečiais prie kavos puodelio. Įdomu buvo išgirsti svečių nuomonę apie Lietuvos šeimas, sužinoti apie jų darbą Rytų Europoje. Susitikime dalyvavo ir Širvintų meras su žmona, pedagogai, farmakologės, medikės ir kt.

Lapkričio 21 –29 d.d. Kaišiadoryse vyko skiautinių paroda. Ją surengė prie Šeimos centro veikianti savitarpio pagalbos grupė “Atraižėlė”, šiemet švenčianti savo penkerių metų jubiliejų. Paroda buvo skirta lapkričio 23 d. minimai Negimusių kūdikių dienai, tuo prisidedant prie Šeimos centro veiklos už žmogaus gyvybės išsaugojimą. Per penkerius metus “Atraižėlė” surengė 10 parodėlių skirtų Šv. Kalėdų ir Šv.Velykų šventėms ir kitoms progoms. Penki “Atraižėlės” darbai buvo eksponuojami pirmoje respublikinėje skiautinių meno parodoje Vilniuje, daug darbų buvo nukeliavę į liaudies meno parodą Sicilijoje, muges – parodas Vokietijoje.

Parodoje dalyvavo ne tik kaišiadorietės, bet ir bendramintės skiautininkės iš Vilniaus klubų “Rūta”, “Liepa”, “Mėta”, “Boružė”, “Urtė”, Kauno kolegės iš “Skiaučių meno”, taip pat mūsų rajono skiautininkės iš Kalvių, Stasiūnų, Kaišiadorių kultūros centro, miesto mokyklų ir darželių. Paroda visą savaitę vyko vyskupijos Sielovados centre, Kultūros centre, miesto bibliotekoje, kavinėje “Versmė”, miesto seniūnijoje, Gedimino gatvės įstaigų vitrinose.

Lapkričio 22 d. Molėtuose įvyko konferencija “Demokratija ir gyvybė” skirta Negimusio kūdikio dienai. Konferenciją atidarė Molėtų Šeimos centro vadovė gyd. A. Miliuvienė. Ji visus pasveikino ir paminėjo kokia proga čia susirinkome. Teologijos mokslų daktaras kun. A. Narbekovas skaitė paskaitą tema “Prokreacija ir reprodukcija”. Informacijos ir leidybos “Už gyvybę” redaktorė, edukologė B. Obelenienė skaitė paskaitą “Laimė būti motina”. Kaišiadorių Šeimos centro vadovė gyd. M. Bagdonienė savo pašnekesyje pasidžiaugė Molėtų šeimos centro darbuotojų aktyvia veikla ir geromis iniciatyvomis. Konferencijoje dalyvavo 78 žmonės.

Lapkričio 23 d. vyko Negimusio kūdikio dienos minėjimas Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro didžiojoje salėje. Minėjimas prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis, kurias Kaišiadorių katedroje šventė Kaišiadorių prapijos klebonas kun. dek. R. Jurkevičius. Pamokslo metu kunigas kvietė priimant ir duodant gyvybę paklusti tikrajam mūsų Valdovui Kristui, melstis už negimusius kūdikius bei motinas.

Po Mišių žmonės susirinko į Sielovados centro didžiąją salę. Prie degančių žvakelių buvo skaitomas montažas negimusiam kūdikiui, grojo Kaišiadorių muzikos mokyklos moksleiviai. Po to apie savo patirtį kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė gydytoja M. Bagdonienė, paskaitą “Iš kur mes atėjome” skaitė medicinos mokslų daktarė, gydytoja neonatologė E. Markūnienė, savo skaudžius išgyvenimus paliudijo kelios moterys.

Galbūt neatsitiktinai ši diena sutapo su Kristaus Karaliaus liturgine iškilme. Paminėta ši skaudi dieną tikintis, kad kiekvienas pradėtas kūdikis bus priimtas iš Dievo net ir tuomet, kai tai padaryti labai sunku, kad Kristus išgydys kūdikių netekusių motinų žaizdas.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras

« atgal