Naujienos

Kviečiame tikybos mokytojus bei Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje esančių mokyklų vadovus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programose, skirtose naujos Katalikų tikybos bendrosios programos ir išsilavinimo standartų įdiegimui (2006 03 02-03 ir 14)

Bendradarbiaudami su Kaišiadorių r. sav. Švietimo ir kultūros paslaugų centru, pristatome dvi kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios padės mums visiems kartu siekti šio tikslo. Abu renginiai vyks Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre, Birutės g. 9, Kaišiadorys.

I programa: Visuotinis Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų susirinkimas – kvalifikacijos tobulinimo programa "Katalikų tikybos bendrosios programos ir išsilavinimo standartų pristatymas" (patvirtinta Kaišiadorių r. sav. Švietimo ir kultūros paslaugų centro kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos 2006-01-20 posėdyje):

- kovo 2 d. 9.45 val. - seminaras tema “Ugdymo kaitos kryptys ir katalikų tikybos programa, VIII-X ir XI-XII klasių koncentrai”;

- kovo 3 d. 8.45 val. - seminaras tema “Katalikų tikybos išsilavinimo standartai ir pamokos organizavimas, I-IV ir V-VII klasių koncentrai”.

Tikybos mokytojai turėtų dalyvauti abejuose arba, pagal poreikius, bent viename seminare. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimuose bus įrašomas atitinkamas valandų skaičius (pažymėjimo kaina – 2 Lt.); išankstinė registracija į seminarus tel. 8-346 54073, 8-618 75654 iki š.m. vasario 24 d.

II programa: Respublikinė konferencija Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje esančių mokyklų vadovams, rajonų švietimo skyrių ir centrų specialistams:

- kovo 14 d., 10.00 val. (patvirtinta Kaišiadorių r. sav. Švietimo ir kultūros paslaugų centro kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos 2005-12-16 posėdyje); išankstinė registracija į konferenciją tel. 8-346 54073, 8-618 75654 iki š.m. kovo 7 d.

Nuoširdžiai kviečiame tikybos mokytojus bei Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje esančių mokyklų vadovus dalyvauti šiuose renginiuose.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. V. Plečkaitytė MVS

« atgal