Naujienos

Kaišiadorių vyskupijai įšventinti keturi diakonai (2006 01 14)

Š.m. sausio 14 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas BAČKIS įšventino diakonais Kaišiadorių vyskupijai Egidijų Kazlauską, Donatą Šukį, Marių Talutį ir Povilą Tekorių, šios seminarijos VI kurso auklėtinius.

Diakonai iki šių mokslo metų pabaigos tęs studijas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal