Naujienos

Birštono sakraliniam muziejui – penkeri (2006 01 04)

Prieš penkerius metus šv. Kalėdų antrąją dieną atidarytas Birštono sakralinis muziejus 2006 m. sausio 4 d. pakvietė savo rėmėjus, globėjus bei ištikimus bičiulius į pirmąjį savo jubiliejinį gimtadienį. Jame dalyvavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, laiminęs muziejaus atsiradimą ir iškilmingai jį atidaręs. Taip pat renginyje dalyvavo Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. A. Jurevičius, kun. dr. L. Zaremba SJ, Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorius kun. E. Vitulskis, Birštono parapijos klebonas mons. J. Dalinevičius, Jiezno klebonas kun. R. Bičkauskas, Birštono savivaldybės vicemeras J. Aleksandravičius, administracijos direktorė N. Dirginčienė, Nyderlandų fondo Centrinei ir Rytų Europai patarėjų tarybos Lietuvoje atstovė T. Žižienė, kiti svečiai.

Sakralinis muziejus buvo įkurtas Krikščionybės jubiliejiniais metais senosios Birštono parapijos klebonijos pastate, kuriame yra gyvenę iškilūs Kaišiadorių vyskupijos dvasininkai. 1956 m. šiame name apsigyveno iš tremties grįžęs vyskupas Teofilius Matulionis (1873-1962). Savo privačioje koplyčioje 1957 m. gruodžio 25 d. jis slapta įšventino vyskupu kan. Vincentą Sladkevičių. Šis reikšmingas Bažnyčiai Lietuvoje įvykis tuometinės valdžios buvo ignoruojamas, o garbingi ganytojai patyrė daugelį metų tremties. Tad akivaizdu, kad šių iškilių vyskupijos asmenybių atminimui yra įrengtos memorialinės ekspozicijos. Šalia šių ekspozicijų, muziejuje eksponuojama sakralinė tapyba, liturginės tekstilės pavyzdžiai, gražiausi Kaišiadorių vyskupijos liturginiai indai.

Visi atvykusieji į jubiliejų pirmiausiai apžiūrėjo nuolatinę ekspoziciją ir parodą „Gloria Deo 2005“, kurią pristatė parodos kuratorė. Svečiai sveikino muziejaus darbuotojus, dėkodami už sukurtą jaukumą, čia patiriamą šiltą priėmimą bei linkėdami tolesnių sumanymų įgyvendinimo. Vėliau renginys persikėlė į Kultūros centrą, kur muziejininkė R. Zajančkauskienė pasakojo, kad per penkerius gyvavimo metus Sakralinis muziejus priėmė apie 40 tūkstančių lankytojų, čia viešėjo 763 ekskursijos, surengtos 66 parodos, įvyko 109 filmų peržiūros, 12 paskaitų, vykdyta 14 edukacinių programų, nuveikta daug kitų darbų.

Jubiliejinio gimtadienio proga, padedant Nyderlandų fondams Centrinei ir Rytų Europai, Birštono savivaldybei ir Kaišiadorių vyskupijai, buvo išleistas Birštono sakralinio muziejaus vadovas, kurį šventės dalyviai gavo dovanų.

Vyskupas J. Matulaitis, sveikindamas renginio organizatorius bei svečius, prisiminė iškilius ganytojus: arkivyskupą T. Matulionį, kardinolą V. Sladkevičių, vadindamas juos uolomis, kurios nepasidavė gyvenimo vėtroms. Jo Ekscelencija, linkėdamas muziejaus darbuotojams kūrybingų metų, prisiminė anuomet Birštono bažnyčioje vykusias rekolekcijas kunigams ir jose išsakytą mintį apie kunigą, kuris yra tarsi viešas šulinys prie kelio. Žmonės ištroškę prieina, nori atsigaivinti ir, pasisėmę vandens, jeigu jis skaidrus – atsigeria ir džiaugiasi, jeigu drumzlinas - su piktumu nusigręžia ir keliauja toliau... Taigi, ir Birštonas, įkūręs šį sakralinį muziejų, gaivina žmonių dvasią taip, kaip kurorto paslaugos duoda sveikatos kūnui. Jo Ekscelencija įteikė padėkos raštus Birštono savivaldybės merui A. Zenkevičiui, Lietuvos dailės muziejaus direktoriui R. Budriui, Sakralinio muziejaus ekspozicijos autoriui, deponavusiam sakralinės dailės eksponatų, bei Birštono Sakralinio muziejaus darbuotojams.

Popietės muziejuje ir Kultūros centre metu styginių ansamblio Collegium (vad. I. Klusaitė) atliekama muzika suteikė pakilios šventiškos nuotaikos svečiams ir bičiuliams. O svečių pasakytuose sveikinimuose skambėjo linkėjimai tęsti pradėtus įgyvendinti didžius darbus ir išlikti tais jaukiais namais, kuriuose gera visiems ir į kuriuos norisi sugrįžti.

Birštono sakralinis muziejus (R. Zajančkauskienė)

« atgal