Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro savanorių adventinis susitikimas (2005 12 11-12)

2005 m. gruodžio 11-12 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo adventinį pasibuvimą su aktyviausiais šio centro savanoriais. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Elektrėnų parapijos bažnyčioje.

Šio susitikimo tikslas – pasidžiaugti bendrai nuveiktais darbais, aptarti, kas buvo gerai ir kas galėtų būti geriau organizuota ir planuota. Prisiminta ne viena kartu organizuota stovykla, seminaras, pasidžiaugta komandinio darbo efektyvumu ir svarba. Kartu paaiškėjo, kad ne kiekvienam renginiui pasiruošti buvo skirta pakankamai laiko, taip pat ir po renginio, ne vienas pastebėjo, kad būtina aptarimui skirti daugiau dėmesio. Atkreiptas dėmesys į tai, kad bendradarbiaudami visi gali augti, nauja patirtis verčia atsakingiau ir giliau žiūrėti į šią tarnystę. Taip pat buvo pristatyti ir 2006 m. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro planai ir (metų) tema.

Šįkart susitikime ne tik dirbta, planuota darbus, kurie daugiau tarnautų kitiems, bet buvo skirta laiko pasibuvimui kartu, bendravimui. Kadangi susitikimas vyko kaimo turizmo sodyboje, tai išbandytos rogutės, mat buvo pakankamai sniego, nusileidimas lynu, aerorogės, šaudyta iš lankų...

Susitikimas baigėsi šv. Mišiomis, kuriose melstasi už save ir visus, besidarbuojančius jaunimo sielovados srityje.

Jaunimo centras dėkoja visiems savanoriškai jaunimo pastoracijoje dirbantiesiems ir tikisi tolesnio šilto ir efektyvaus bendradarbiavimo.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė I. Sinkevičiūtė

« atgal