Naujienos

Alytaus dekanato jaunimo diena, įvykusi Pivašiūnuose (2005 11 21)

Š.m. lapkričio 21 d. Pivašiūnų parapijoje vyko Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro organizuotas renginys - Alytaus dekanato jaunimo diena “STATYKIME BAŽNYČIĄ KARTU”. Į renginį susirinko virš septyniasdešimt jaunuolių iš Alovės, Daugų, Dusmenų, Butrimonių ir Pivašiūnų parapijų.

Renginys prasidėjo katecheze. Šešiose darbo grupėse jaunimas svarstė klausimus: “kas yra Bažnyčia, kas jos pagrindas, kas ją sudaro, koks jos tikslas” ir “ką Bažnyčia turi bendra su kiekvienu iš mūsų arba ką aš turiu bendra su Bažnyčia, kaip prisidedu prie jos augimo”. Kiekvienas renginio dalyvis savo mintis galėjo užrašyti ant simbolinės Bažnyčios pastato plytos (medinės kaladėlės) ir pasidalinti jomis su kitais. Iš šių plytų vėliau bandyta statyti varpinę, kaip simbolį, kad šie jauni žmonės yra Gyvosios Bažnyčios statytojai ir naujų Bažnyčios narių kviesliai.

Pasibaigus katechezės laikui, jaunimas būrėsi Pivašiūnų šventovėje dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje, melstis už save, kad būtų tvirtos plytos Bažnyčios pastate, ir už visą Alytaus dekanato jaunimą, kaip bendruomenę, kuri būtų tikra Bažnyčios statytoja. Po adoracijos buvo švenčiamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Daugų parapijos klebonas kun. V. Jelinskas.

Po šv. Mišių vyko agapė; jaunimas stiprinosi ir apšilo bendruose šokiuose. Atvykusieji į šventę galėjo džiaugtis ne tik šaunia bendryste su Dievu ir vieni su kitais, bet ir sniego mūšiu, nes Pivašiūnai tą dieną buvo apdovanoti sniegu.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė I. Sinkevičiūtė

« atgal