Naujienos

Kviečiame į VIII katalikų dailininkų religinio meno parodą “Gloria Deo 2005”

Kviečiame dalyvauti VIII katalikų dailininkų religinio meno parodos “Gloria Deo 2005” atidaryme. Šių metų paroda yra skiriama trims jėzuitų šventiesiems: Šv. Ignacui Lojolai (1491-1556), minint jo 450 mirties metines, Šv. Pranciškui Ksaverui (1506-1552), minint jo 500 gimimo metines, Šv. Petrui Faberiui (1505-1546), minint jo 500 gimimo metines.

2005 m. gruodžio 3 d. 13 val. Kauno jėzuitų namų II a. salėje (Rotušės a. 8 , Kaunas, tel. 8 37 302995) vyks šiai temai skirta mokslinė konferencija: dr. Vida Daugirdienė (Vytauto Didžiojo Universitetas), Bažnyčios ir valstybės priešpriešos tikėjimo doktrinos klausimais 16 a.; kun. teol. lic. L. Virbalas SJ (Jėzuitų vienuolija), šv. Ignaco Lojolos (1491-1556), šv. Pranciškaus Ksavero (1506 -1552) ir pal. Petro Faberio (1506-1546) dvasinis įnašas; dr. N. Markauskaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus), Jėzuito atvaizdas dailėje; 15,30 val. - parodos “Gloria Deo 2005” atidarymas; 17 val. - šv. Mišios Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

2005 m. gruodžio 4 d. 12 val. šv. Mišios Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, o 13 val. Birštono sakraliniame muziejuje parodos “Gloria Deo 2005” atidarymas.

Birštono sakralinis muziejus (R. Zajančkauskienė, tel. 8 618 53429)

« atgal