Naujienos

Elektrėnų dekanato jaunimo Eucharistinė šventė (2005 10 22)

2005 m. spalio 22 d. Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijoje įvyko Elektrėnų dekanato jaunimo Eucharistinė šventė tema “Prašykit visko, ko norit” (plg. Jn 15, 7), skirta Eucharistijos metams. Renginyje dalyvavo jaunimo atstovai iš Elektrėnų dekanato Beižionių, Dusmenų, Elektrėnų, Kietaviškių, Onuškio ir Vievio parapijų, taip pat jaunimo atstovai iš Darsūniškio ir Pivašiūnų parapijų.

Renginys prasidėjo 11 val. Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Susirinkusius pasveikino Elektrėnų dekanato dekanas kunigas Jonas Sabaliauskas.

Į šventę buvo pakviesta Vilniaus dominikoniškojo jaunimo šlovinimo grupė “Dievo mėnuliai” ir tėvas Pijus OP. Šlovinimo grupė vadovavo šlovinimo maldoms, o tėvas Pijus - mąstymo maldai tema “Prašykit visko, ko norit”. Prelegentas kalbėjo apie maldą, kvietė jaunimą nuolatos melstis - bendrauti su Dievu ir drįsti visko Jo prašyti... Vėliau jaunuoliai buvo pakviesti atlikti individualias užduotis, kurių metu svarstė, ko jiems reikia, kad galėtų augti ir stiprėti ne vien fiziniai, savo norus sudėjo į maldas, kurias užrašė ant popieriaus. Šiuos popieriaus lapelius su maldomis vėliau nešė prie altoriaus ir kaip viena šeima meldėsi kartu - vieni už kitus.

Adoracijos laiką šventės dalyviai skyrė ne vien prašymui visko, ko tik nori, bet ir dėkojimui bei šlovinimui. Svarbiausias šio susibūrimo įvykis buvo Eucharistijos šventimas. Šv. Mišioms vadovavo tėvas Pijus OP, kun. Ą. Miliauskas, kun. D. Jančiauskas ir kun. K. Dvareckas. Šventė baigėsi agape Elektrėnų gimnazijoje.

Šventės organizatoriai: Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras ir Elektrėnų parapija.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro referentė ses. Vincenta Slavėnaitė MVS

« atgal