Naujienos

Įvyko pirmasis projekto „Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas“ susitikimas – seminaras Kaišiadoryse (2004-10-16)

Š.m. spalio 16 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre įvyko pirmasis ES Socrates / Grundtvig 2 projekto „Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas“ susitikimas. Šiame seminare dalyvavo 28 krikščioniškomis vertybėmis bei jų perdavimu besidomintys įvairių specialybių žmonės iš Kaišiadorių, Žiežmarių, Molėtų, Užuguosčio, Vievio, Beižonių, Paparčių, Pivašiūnų bei Palomenės parapijų.

Pirmoje susitikimo dalyje išsamiai pristatytas pats projektas. Dalyviai buvo supažindinti su projekte dalyvaujančiomis institucijomis, detaliai aptartas projekto tikslas bei uždaviniai, tolimesnis susitikimų planas, pabrėžta šio projekto svarba visai Europai bei Lietuvai, numatytas galutinis rezultatas. Dalyviams buvo iš dalinti lankstinukai apie šį Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vykdomą suaugusiųjų švietimo projektą. Taip pat buvo pateiktas klausimynas, kad pasiteirauti dalyvių nuomonės apie krikščioniškąsias vertybes.

Po pietų vyko teologijos doktoranto, Religijos studijų kolegijos dėstytojo A. Lukaševičiaus paskaita tema „Krikščioniškosios vertybės – kas tai? Pirminis suaugusio žmogaus atsivertimas – krikščioniško gyvenimo pamatas“. Paskaitoje buvo atskleista dabartinė Lietuvos situacija apie krikščioniškųjų vertybių išsaugojimą ir perdavimą, aptartas nominaliosios (t.y. vardo) katalikybės (katalikybė, kuri iš esmės yra tik iš ankstesnių kartų perimtos tradicijos ar papročiai, dažnai sumišę su įvairiomis maginėmis pasaulėžiūromis, ir neturi jokios įtakos realiam gyvenimui, nėra siejama su aiškia vertybių sistema ir nereikalauja asmeniško sąmoningo apsisprendimo) fenomenas. Pabrėžta, jog Tikėjimas yra krikščioniško gyvenimo pagrindas. Paskaitai pasibaigus netrūko klausimų bei diskusijų. Dienotvarkės pabaigoje vyko visos dienos įvertinimas, kur kiekvienas dalyvis galėjo dar kartą pergalvoti kas vyko ir įvertinti atskirus dienos aspektais pagal pateiktą skalę.

Kitas projekto susitikimas vyks Kaišiadoryse š.m. lapkričio 27 d., tema „Adventas. TRADICIJA ir krikščioniškosios tradicijos – puoselėjamos ir pamirštamos“, registracija 10 val. Sielovados centre III a. (Birutės g. 9, Kaišiadorys), bei Molėtuose š.m. gruodžio 4 d. ta pačia tema, registracija 10 val. Molėtų parapijos namai (Darbo g. 2, Molėtai).

Išsamesnės informacijos apie projektą teiraukitės (Birutės g. 9, Kaišiadorys), tel. 8-346-54073 arba mob. tel. 8-618-75654.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal