Naujienos

Parapinės katechezės seminaras Kaišiadoryse (2005 09 17 – 18)

2005 m. rugsėjo 17-18 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre vyko parapinės katechezės seminaras. Dvi dienas trukusios programos metu 17 katechetų iš 15 vyskupijos parapijų išsamiai susipažino su rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programa “Noriu gyventi pas Tave”. Programą pristatė jos autoriai – Panevėžio vyskupijos Katechetikos centro vadovė mgr. Z. Tručionienė ir jos kolegės.

Seminaro metu pirmiausia buvo pristatyti vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams teoriniai pagrindai, išsamiai aptartas katechezės tikslas, pristatytos pagrindinės programos temos. Siekiant esminio šio seminaro tikslo – įgalinti katechetus naudotis šia programa vykdant jiems patikėtą vaikų rengimo Pirmajai Komunijai uždavinį – daug laiko ir dėmesio buvo skirta praktiniams užsiėmimas. Dalyviai, susiskirstę į grupeles, rinkosi konkrečias temas ir ruošė užsiėmimus – katechezes šiomis temomis. Stebėdami ar dalyvaudami vieni kitų vedamose katechezėse, dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai patirti šios programos ypatumus, analizuoti konkrečių temų pristatymo vaikams galimybes, ieškoti atsakymų į klausimus, dažnai kylančius kasdieniame katechezės darbe.

Seminaro vadovai ypač akcentavo vaiko vidinės tikėjimo ir maldos laikysenos ugdymo svarbą visame rengimo Pirmajai Komunijai procese. Prieš išsiskirdami seminaro dalyviai nuoširdžiai šnekučiuodami tarpusavyje ir su vyskupijos Katechetikos centro darbuotojais pastebėjo, jog, nors sužinojo ir išmoko labai daug, tikrai nesijaučia esą šios programos ekspertai. Tačiau džiaugiasi, kad turi rankose dar vieną puikų įrankį, žino jo paskirtį ir gali po truputėlį pradėti jį naudoti praktikoje.

Iš tiesų šis “įrankis” jau antrasis Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro pasiūlytas parapijoms nelengvame vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams darbe. Prieš keletą metų vyskupijos parapijų klebonams buvo pristatyta Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengta programa “Ateikite visi…” Gražus būrelis tikybos mokytojų ir katechetų dalyvavo seminarų cikle, skirtame pasirengimui dirbti naudojantis šia programa ir, remiantis 2004 m. atlikta apklausa, 14 vyskupijos parapijų vaikų rengimas Pirmajai Komunijai vykdomas pagal šia programą ar bent ja naudojantis.

Tikimės, jog programa “Noriu ateiti pas Tave”, vyskupijos kunigams pristatyta š.m. vasario 1 d. vykusiame pastoracinio formavimo užsiėmime, o dabar jau pažįstama ir būreliui katechetų, taps tolimesniu žingsniu įgyvendinant 2003 rugsėjo 19 d. Kaišiadorių vyskupo patvirtintos Instrukcijos “Dėl vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams nuorodas visose vyskupijos parapijose.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. V. Plečkaitytė MVS

« atgal