Naujienos

Kaišiadoriečiai XX Pasaulio Jaunimo dienose (2005)

Kartu su viso pasaulio jaunimu 2005 m. rugpjūčio 11 – 21 d. beveik 100 jaunuolių iš Kaišiadorių vyskupijos buvo išvykę į Vokietiją dalyvauti XX Pasaulio jaunimo dienose. Dvi savaites, praleistas Vokietijoje, galima suskirstyti į tris dalis. Pirmą savaitę Kaišiadorių vyskupijos jaunimas svečiavosi Magdeburgo vyskupijoje: Magdeburge, Burge ir Halėje. Puikiai suplanuota ir organizuota kiekvienos dienos programa paliko gražių ir šiltų įspūdžių. Per šias dienas jaunimas bendravo su bendraamžiais iš kitų šalių, susipažino su Vokietijos kultūra, susirado naujų draugų, galėjo pasilinksminti ir visi kartu garbino Viešpatį malda. Penktadienį, socialinio veikimo dieną jaunimas lankėsi ir darbavosi vaikų darželyje, vaikų ir jaunimo dienos centre, tvarkė kapines… Šeštadienį visi dalyvavo Magdeburgo vyskupijos jaunimo dienoje, kartu šventė Mišias, kurioms vadovavo Magdeburgo vyskupas dr. Gerhard Feige. Po šv. Mišių jaunimas turėjo galimybę pasirinkti įvairius užsiėmimus, o vėliau buvo tautų prisistatymai. Sekmadienį jaunuoliai praleido parapijose kartu su parapijiečių šeimomis, kurios buvo priėmusios gyventi atvykusį jaunimą. Pirmadienį po šv. Mišių jaunimas iškeliavo į Kelną – pradėjo antrąją kelionės dalį, trukusią 5 dienas.

Pirmąsias dienas Kelne visos jaunųjų maldininkų grupės iš Lietuvos praleido drauge, dalyvavo bendrose katechezėse, kurias vedė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Abi dienas po katechezių buvo švenčiamos Mišios, o popietėmis jaunimas turėjo laisvo laiko ir galėjo pasirinkti užsiėmimus, kuriuos siūlė Jaunimo dienų organizatoriai. Pasirinkimų buvo iš tiesų daug: jaunuoliai galėjo dalyvauti įvairiuose koncertuose, diskusijų grupėse, aplankyti muziejus, žiūrėti filmus ar tiesiog skirti laiką maldai ir pasilikti su Viešpačiu…

Trečioji kelionės dalis, laukta dvi savaites, buvo pati trumpiausia ir truko tik dvi dienas: vienas milijonas maldininkų iš viso pasaulio šį laiką praleido drauge dideliame Marijos lauke už Kelno. Galbūt Vigilijos naktis daugeliui buvo nelengva dėl vėsaus oro ir gausios rytinės rasos, tačiau visi sunkumai buvo pamiršti ryte, Popiežiui švenčiant Mišias. Šv. Tėvas Benediktas XVI palaimino jaunimą ir padėkojo, kad atvyko pagarbinti Viešpatį.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro referentė sse. Vincenta Slavėnaitė MVS

« atgal