Naujienos

Kunigo dr. Gerhard Nachtwei ir jo draugų seminarai Kaišiadorių vyskupijoje (2005 07 29 – 08 08)

2005 m. liepos 29 rugpjūčio 8 dienomis Kaišiadorių vyskupijoje viešėjo kunigo dr. Gerhard Nachtwei vadovaujama grupė iš Magdeburgo vyskupijos. Šie kasmetiniai apsilankymai, jau tapę tradicija, yra vienas iš gražiausių ilgametės šių dviejų vyskupijų partnerystės vaisių.

Šiais metais į mūsų vyskupiją drauge su kunigu G. Nachtwei jau trečiąjį kartą atvyko ponai Elke ir Ekkehard Meyer. Ponia Elke yra puiki krikščioniškosios pedagogikos teoretikė ir praktikė, tad kasmet atvyksta su puikiai parengta seminaro vyskupijos tikybos mokytojams programa. Šiemet pasirinkta tema – “Hiperaktyvus vaikas tikybos pamokoje” - buvo ypač aktuali, todėl į seminarą rugpjūčio 1-2 dienomis susirinko net 38 mokytojai iš įvairių vyskupijos vietovių. Tikime, kad šio seminaro metu įgytos žinios ir patirtis tikrai pravers mokytojams, ne už ilgo grįšiantiems į klases, kur tikrai sutiks ne viena ypač judrų, sunkiai susitelkiantį mokinį, laukiantį ypatingos meilės ir dėmesio.

Rugpjūčio 3 ir 4 dienomis į Kaišiadorių vyskupijos sielovados centrą su svečiais susitikti sugužėjo per 60 vaikų iš 7 vyskupijos parapijų. Dauguma šių vaikų – iš globos namų, socialiai remtinų ar probleminių šeimų. Tiesa, buvo pakviesti ir patys aktyviausieji, šauniausiai dalyvaujantys savo parapijų veikloje. Programą vaikams tema “Dievas kalba tau per įsakymus ir per tavo sąžinę” vedė pats kun. G. Nachtwei, o jam talkino br. Michael Schmalzl, ponai Meyer ir dar 9 drauge atvykę jaunuoliai iš įvairių Magdeburgo vyskupijos parapijų. Svečių vadovaujami, vaikai iš tiesų puikia praleido laiką, daug ko išmoko, sužinojo daug naujo, susidraugavo tarpusavyje, o atsisveikinant dar gavo ir dovanų – po puikų spalvotą kamuolį. Ir dar ne bet kokį, kaip sakė kunigas G. Nachtwei – bet kalbantį. Šis kamuolys turės priminti vaikams, jog Dievas nuolat jiems kalba – meta savo žodį lyg kamuolį. Tačiau žaidimas nevyks, jei tas, kuriam kamuolys metamas, nesistengs jo sugauti ir perduoti kitam…

Esame be galo dėkingi svečiams už dosnų dalinimąsi savo laiku, žiniomis, džiaugsmu, širdies šiluma. Dėkojame Viešpačiui, kad per šį susitikimą kasmet naujai mus užkalbina, mokydamas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti ir džiaugtis, priimti ir duoti…

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. V. Plečkaitytė MVS

« atgal