Naujienos

Kunigais įšventinti Algimantas Gaidukevičius ir Darius Vėlyvis (2005 08 31)

2005 m. liepos 31 d. Senosios Varėnos šv. arkang. Mykolo parapijos bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis įšventino kunigais Kaišiadorių vyskupijos diakonus Algimantą Gaidukevičių ir Darių Vėlyvį.

Kunigas Algimantas Gaidukevičius paskirtas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos vikaru, o kunigas Darius Vėlyvis - Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Algimantas Gaidukevičius gimė 1974 metais Vilkaviškyje; baigęs Vilkaviškio žemės ūkio mokyklą ir gavęs šios mokyklos brandos atestatą, studijavo Klaipėdos aukštesniojoje jūreivystės mokykloje, vėliau Vilniaus Geležinkelininkų mokykloje ir dirbo šioje srityje. 1999 metais įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, kurią baigė šiais metais gegužės mėnesį įsigydamas religijos mokslų magistro laipsnį; š.m. sausio 22 d. Algimantas Gaidukevičius įšventintas diakonu.

Darius Vėlyvis gimė 1973 metais Senojoje Varėnoje (Varėnos r.); mokėsi Varėnos III-oje vid. mokykloje, ją baigęs įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą; vėliau dirbo televizijos žinių reporteriu bei radijo žinių redaktoriumi, lietuvių kalbos mokytoju. 1997 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurioje baigė du kursus; studijas tesė Vilkaviškio ir Vilniaus kunigų seminarijose; pastarąją baigė šiais metais gegužės mėnesį įsigydamas religijos mokslų magistro laipsnį; š.m. sausio 22 d. Darius Vėlyvis įšventintas diakonu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal