Naujienos

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pivašiūnuose

2005 m. rugpjūčio 13–20 d.

Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę, artimiausią šiai dienai.

Šiais metais Pivašiūnų šventovė – bažnyčia mini 180 metų sukaktį. Pivašiūnų bažnyčia benediktino C. Sarako rūpesčiu pastatyta 1825 m. nuo senų senovės gerbiamoje vietoje, ant kalnelio. Joje esantis Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis.

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

1. Rugpjūčio 13 d. (šeštadienis) – 18 val. aštuondienio pradžia.

2. Rugpjūčio 14 d. (sekmadienis) –12 val. šv. Mišiose teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

3. Rugpjūčio 15 d. (pirmadienis) – Ž o l i n ė, melsimės už Lietuvos žemdirbius; pagrindinė atlaidų diena.

4. Rugpjūčio 16 d. (antradienis) – melsimės už tikybos mokytojus ir visus pedagogus; Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų diena.

5. Rugpjūčio 17 d. (trečiadienis) – melsimės už dvasininkus ir vienuolius bei melsime pašaukimų į dvasinį luomą.

6. Rugpjūčio 18 d. (ketvirtadienis) – melsimės už “Caritas” darbuotojus ir ligonius; Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanorių diena.

7. Rugpjūčio 19 d. (penktadienis) – melsimės už šeimas.

8. Rugpjūčio 20 d. (šeštadienis) – melsimės už vaikus ir jaunimą; Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena.

Pamaldų laikas:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija, kalbamas rožinis – nuo 11 iki 12 val.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia: - būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, - dalyvaujant šv. Mišiose priimti šv. Komuniją, - pasimelsti Šv. Tėvo intencija, - sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal