Naujienos

ES Projektas: SOCRATES/GRUNDTVIG 2 (darbo metų įvertinimas, 2005 07 26)

Nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. ES projekte “Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas” dalyvavo, dalinosi, skleidė, gilino savo žinias dalyviai iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projektą kūrė, organizavo ir jo dalyvius telkė trys šių šalių institucijos: “Katalikiškas suaugusiųjų švietimas” (Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e. V./ Außenstelle Halle, KEB), Hale, Vokietija, Gniezno metropolijos kurija, Katechetikos centras (Kuria Metropolitalna, Wydzial Katechizacji i Sczkol Katolickich), Gnieznas, Lenkija ir Kaišiadorių Vyskupijos Katechetikos centras (KVKC). Baigiantis projekto veiklos metams, atėjo metas įvertinimui.

Pirmiausia svarbu pasakyti tai, jog trijų šalių atstovams, organizuojamiems skirtingų institucijų, turintiems savitą, kartais labai skirtingą, o kartais šiek tiek panašų požiūrį į visuomenę ir Bažnyčią, pavyko intensyviai bendrauti ir bendradarbiauti, net gi nepaisant kalbos barjero. Tai yra ypatinga sėkmė, tegu ir mažas, bet gražus įnašas į kartu augančią Europą. Gera, kad galime ir drįstame giliau pažinti ir savo, ir kitų tautų kultūra, o žvelgdami į skirtingas tautų tradicijas, papročius, požiūrį į visuomenę bei vertybes, mokytis tolerancijos. Tai padeda giliau suvokti kas esame mes, Krikščionys, Katalikai, Visuotinės Bažnyčios žmonės.

Projekto tikslas – kad Europa augtų ne tik kaip „ekonomikos bendruomenė“, bet ir kaip „vertybių bendruomenė“. Projekto metu klausėme savęs, kaip gali bažnytinės institucijos, o ir kiekvienas žmogus, jei ne plačiu mastu, tai bent jau “savo kieme” prisidėti prie krikščioniškųjų vertybių perteikimo, jų puoselėjimo. Buvo siekiama, kad projekto dalyviai išsiaiškintų savo šalyje esamą vertybių, o svarbiausia – krikščioniškųjų - perteikimo padėtį bei pasidalintų savo įžvalgomis su dalyviais iš kitų šalių.

Pirmasis šio projekto žingsnis vyko “namuose”. Kiekvienoje šalyje dalyviai nagrinėjo vertybių perteikimo klausimus savo tautoje, pasirinkdami temas ir metodus aktualiausius jų situacijai. Kaišiadorių vyskupijoje vykusių seminarų bei praktinių užsiėmimų temos apie krikščioniškąsias vertybes ir įvarius kontekstus, kuriose jos atpažįstamos, puoselėjamos ir perduodamos: pvz. lietuvių tautos tradicijos, Šv. Raštas, šeima. Gniezno vyskupijoje buvo akcentuojama galimybės ir ribos krikščioniškąsias vertybes perteikiant katechezėje. Magdeburge nagrinėtos moralinės teologijos temos: pvz., pagrindinė žmogiško gyvenimo vertybė, nėštumas ir vėlyvasis abortas, eutanazija ir t.t.

Dviejų tarptautinių susitikimų, vykusių Lenkijoje, Gniezne bei Lietuvoje, Birštone, metu projekto dalyviai iš visų trijų šalių keitėsi patirtimi, dalinosi įžvalgomis apie krikščioniškųjų vertybių perdavimo situaciją savo gimtojoje šalyje, pabrėžė vertybių svarbą kartu augančiai Europai, atkreipė dėmesį, jog amžinųjų – tikrųjų vertybių perteikimas bei jų puoselėjimas yra kiekvieno žmogaus rankose. Tarptautinių susitikimų metu nemaža laiko buvo skirta susipažinti su metodika – “įrankiais” – kuriuos kiekvienas galėtų panaudoti, norėdamas savo aplinkai pasakyti šį tą apie krikščioniškas vertybes. Lietuvoje vykusiame tarptautiniame susitikime dalyviai iš Vokietijos išsamiai pristatė Marchtaler planą bei Franz Kett metodą kaip puikius įrankius perteikti ir skiepyti vertybes. Šie metodai buvo ne tik aptarti, bet ir išbandyti praktinių užsiėmimų metu. Vertindami šiuos užsiėmimus, dalyviai pastebėjo, jog be metodo, kuriuo vertybės perteikiamos, yra labai svarbu atrasti – sukurti erdves, kuriose būtų galima išgyventi vertybes.

Šių primų projekto veiklos metų produktai - tai nuolat pasirodančios žinutės apie projekto eigą Kaišiadorių vyskupijos interneto svetainės naujienų skiltyje, trikalbis informacinis sąsiuvinis apie projektą, taip pat interneto puslapis trimis kalbomis, kuriame informuojama apie projekto veiklą, reklaminiai rašikliai bei aplankai, taip pat ruošiamas sąsiuvinis su metodiniais projekte išbandytais pasiūlymais vertybių perteikimui.

Antraisiais projekto metais planuojamas intensyvus patirties pasikeitimas per praktikas bei stebėjimus. Dviejų žmonių komandos iš kiekvienos šalies vyks į kitas projekte dalyvaujančias šalis, kur dalyvaus parapijinėje, mokyklų bei suaugusiųjų švietimo institucijų veikloje, susipažins su vykdoma veikla bei semsis naujų idėjų vertybių perteikimo srityje. Taip pat vyks projekto dalyvių bei koordinatorių visos projekto veiklos apibendrinamasis – užbaigiamasis tarptautinis susitikimas Vokietijoje.

Šis Europos Sąjungos finansuojamas projektas atveria galimybes dalyviams iš įvairių šalių keistis idėjomis bei įžvalgomis ta pačia tema, dalintis pirtimi, svarstyti, ieškoti sprendimų, pažinti kitas kultūras, ugdyti toleranciją kitoms tautoms, tiesiog susidraugauti...

Projekto koordinatorė Kaišiadorių vyskupijoje J. Pupalaigytė (Kaišiadorys)

« atgal