Naujienos

Merkinės dekanato jaunimo susitelkimo diena “Aš esu gyvybės duona” (2005 07 19)

2005 m. liepos 19 d. Merkinėje (Varėnos r.) vyko šio dekanato jaunimui skirtas renginys Eucharistijos metų tema “Aš esu gyvybės duona”. Renginį organizavo Merkinės parapiją. Į renginį susirinko apie 70 jaunuolių ir vaikų iš Merkinės dekanato parapijų. Šventėje taip pat dalyvavo svečiai - ateitininkai iš Švenčionėlių (Švenčionių r.). Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo Merkinės dekanato dekanas kun. R. Rumšas, o programai vadovavo ir labai daug prisidėjo prie šio renginio organizavimo tikybos mokytoja Jadvyga Lapelienė (Merkinė): ji subūrė Merkinės jaunimo grupę, renginio savanorius, kūrė plakatą - logotipą.

Į renginį atvykę dekanato parapijų atstovai prisistatė giesmėmis. Vėliau visi klausėsi katechezės “Aš esu gyvybės duona”, kurią vedė Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Inesa Sinkevičiūtė, šio centro dvasios vadovas kunigas Kęstutis Dvareckas, referentė ses. Vincenta Slavėnaitė. Katechezės metu vaikai ir jaunimas darbo grupelėse aiškinosi, ir kaip jie supranta žodžius “Aš Esu”, “Gyvybė”, “Duona”, ką šie žodžiai jiems reiškia.

Po pietų renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Merkine ir jos apylinkėmis - lankytinomis istorinėmis vietomis. Po šio pasivaikščiojimo visi kartu su parapijos bendruomene garbino Viešpatį adoracijos metu, po to buvo švenčiamos Mišios. Renginys baigėsi bendra vakariene ir linksmavakariu.

Renginiai Eucharistijos metų tematika šią vasarą jau vyko Kaišiadorių, Molėtų, Stakliškių dekanatuose. Renginius kuruoja Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras.

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro referentė ses. V.Slavėnaitė

« atgal