Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro jaunimo stovykla (2005 06 26-30)

Š.m. birželio 26-30 d. Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras organizavo jaunimo stovyklą "Atrask save" prie Bebrusų ežero, Molėtų r.

Į stovykla susibūrė jaunimas iš Kaišiadorių ir Širvintų dekanatų. Atvyko tie, kurie padėjo Vyskupijos Šeimos centrui organizuoti gyvybės dienos renginius, dalyvavo paskaitose bei įvairiuose "už gyvybę" renginiuose.

Pirmąją dieną stovyklautojai bendravo su Antanu Šalaševičium, "Gyvųjų akmenų" bendruomenės nariu; kalbėjo apie šeimą, meilę, aptarė jaunimui aktualius, rūpimus klausimus.

Stovyklos užsiėmimų įvairovė neleido jaunuoliams nuobodžiauti. Birželio 28 d., vadovaujami Šeimos centro bendradarbės I. Vasiliauskienės (Širvintos), jaunuoliai leidosi į kelionę "viduramžių epocha", kurios metu aiškinosi, kokias dorybes vertino viduramžiu riteriai, jaunuoliai ir merginos, pasidalino viduramžių epų aprašymus ir išsiskirstė tariamo filmo kūrimui. To meto kūriniai "Dieviškoji komedija", "Rolando giesmė" ir "Nibelungų žiedas" jaunuolių buvo ne tik įdomiai interpretuoti, bet ir padėjo geriau suvokti krikščioniškas vertybes, kurios neabejotinai buvo dvasinio gyvenimo pagrindas viduramžiais.

Birželio 29 d. stovyklautojus aplankė Širvintų dekanato dekanas monsinjoras Juozas Dabravolskas. Po surengto konkurso ir koncerto "Molėtų vizija", stovyklautojai dalinosi dekano atvežtais saldumynais, bendravo, pasakojo įspūdžius. Stovykloje katechezėms vadovavo tikybos mokytoja L. Kiškytė. Vakarais visi susirinkdavo bendrai maldai.

Jaunimas nenoromis skirstėsi į namus. Paskutinė diena stovykloje buvo liūdna, bet viltinga: stovyklautojai rašė atsiliepimus ir laiškus, išvažiuojančius palydėjo su ašaromis akyse.

Stovyklai vadovavo Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro bendradarbė D. Mackeliūnienė.

Širvintų šeimos centro vadovė I. Vasiliauskienė.

« atgal